Hyppää sisältöön

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelman ensimmäiset haut avautuvat alueilla

Julkaisuajankohta 11.3.2022 15.10
Kuvituskuva

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021−2027 on valmistunut käyttöön. Ohjelmakauden haut avataan vaiheittain. Ensimmäisenä avautuvat ELY-keskusten yritysrahoitushaut 14.3.2022.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet. 

”Uuden ohjelmakauden hakujärjestelmä on nyt saatu käyttöön ja toimeenpanon vastuu siirtyy alueille, ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille. Ensimmäiset haut avautuvat yrityksille ja on tärkeä huolehtia, että hankkeet lähtevät sujuvasti liikkeelle. Tulokset mitataan yrityksissä. Siellä kasvu ja työpaikat Suomessa syntyvät”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Ohjelmakauden haut avataan vaiheittain


Uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Ruokavirasto. Rahoitusta myöntävät viranomaiset avaavat ohjelman haut EURA 2021 -tietojärjestelmässä. Verkkopalvelua voi käyttää suomeksi ja ruotsiksi.

Ensimmäisenä avataan ELY-keskusten haut yritysten kehittämisavustuksiin. Yritykset voivat hakea avustusta investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin. Kehittämistoimenpiteenä voidaan rahoittaa 

  • yrityksen liiketoimintaosaamisen, 
  • kansainvälistymisen, 
  • tuotteiden, 
  • palvelujen ja 
  • tuotantomenetelmien kehittämistä, 
  • hankkeiden valmistelua sekä 
  • muuta niihin rinnastettavaa merkittävää yritystoiminnan kehittämistä. 
  • Tarkemmat tiedot yrityksen kehittämisavustuksen kriteereistä löytyvät ELY-keskusten hakuilmoituksista ja alueellisista rahoituslinjauksista.

Maakuntien liittojen ja ELY-keskusten kehittämishankkeiden haut käynnistyvät maalis-huhtikuun aikana.  Myöhemmin tänä vuonna käynnistyvät Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sekä ESR+:n aineellinen apu.

Rahoittavat viranomaiset määrittävät tarkemman hakuaikataulun. Uutisia avautuvista hauista voi seurata rakennerahastot.fi -sivuilta ja EURA 2021 -järjestelmästä.

Ensimmäisen vuoden hakuihin käytössä noin 520 miljoonaa euroa


Uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden toteutus kohdistuu vuosille 2021–2027. Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Valtioneuvosto on jakanut myöntämisvaltuutta rahoittaville viranomaisille hakuja varten vuoden 2022 talousarviosta yhteensä 520 439 000 euroa. Rahoituksesta EAKR-toimenpiteisiin on suunnattu yhteensä 332 805 000 euroa ja ESR+ -toimenpiteisiin 187 634 000 euroa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Mari Kokko p. 040 521 2124
kehittämispäällikkö Keijo Hämäläinen, TEM, p. 0295 049 022
johtava asiantuntija Valtteri Karhu, TEM, p. 0295 047 209

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien verkkosivusto
EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallinnoinnin digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021−2027 (EURA 2021 -järjestelmä)
Tiedote 10.2.2022: Vuoden 2022 EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja jaettiin yhteensä 547 miljoonaa euroa välittäville toimijoille
Tiedote 21.10.2021: Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia