Hyppää sisältöön

Erityistavoitteen 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen alueelliset ESR+ -kehittämishankehaut ovat käynnistyneet 22.5.2023

Julkaisuajankohta 23.5.2023 13.54
Tiedote
Hakuilmoitus.

Toimintalinjan 5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi erityistavoitteessa 5.1. tuetaan lastensuojelun piirissä olevien sekä etenkin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan paikallisesti lapsia ja nuoria kuunnellen.

Erityistavoitteen hankkeiden hakuaika on kaikkien välittävinä toimieliminä toimivien ELY-keskusten alueella yhteinen ajalla 22.5.–2.10.2023. Tarkemmat tiedot hakujen sisällöistä löytyvät EURA2021-järjestelmässä julkaistuista hakuilmoituksista:

Alueellisille kehittämishankkeille on asetettu neljä strategista tavoitetta ja painopistettä:

  • 12–17-vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja perheiden arjen tarpeisiin vastaavilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla;
  • koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet ja toimintavalmiudet vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin;
  •  jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään;
  • lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja muun palvelujärjestelmän systemaattisen yhteistyön kehittäminen ja uudistaminen siten, että palvelujärjestelmä kykenee vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

Erityistavoitteessa 5.1. keskeistä ovat sosiaaliset innovaatiot ja niiden mahdollistaminen hanketoiminnassa. Haettavilta hankkeilta edellytetään innovatiivista kehittämisotetta ja perehtyneisyyttä sosiaalisiin innovaatioihin sekä niiden kehittämisprosessiin. Sosiaaliset innovaatiot ovat nuorten turvaverkkojen osalta päämääriltään yhteiskunnallisia, keinoiltaan sosiaalisia ja liittyvät laaja-alaisesti lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Ne ovat uusia, toimivia ideoita, joiden avulla löydetään ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin. Niillä on yhteiskunnallista hyvää tuottava vaikutus, ja niiden tekeminen luo uusia vuorovaikutussuhteita.

​​​​​​​Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n toteuttama SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tukee rahoittavia ELY-keskuksia sekä alueellisia hankkeita erityistavoitteen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankehausta järjestetään infotilaisuuksia suuralueittain seuraavasti (Microsoft Teams):
​​​​​​​Länsi-Suomi 5.6.2023 klo 13–15.30
Itä-Suomi 7.6.2023 klo 9–11.30
Etelä-Suomi 8.6.2023 klo 13–15.30
Pohjois-Suomi 14.6.2023 klo 9–11.30

​​​​​​​Tarkemmat tiedot infotilaisuuksista löytyvät kunkin suuralueen Ajankohtaista-osioista.

 
Lisätietoja antavat:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Pohjois-Suomen suuralue)
Verna Piirainen, puh. 0295 039 063
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Liisa Irri, puh. 0295 037 052

Etelä-Savon ELY-keskus (Itä-Suomen suuralue)
Niina Suorsa, puh. 0295 026 606

Hämeen ELY-keskus (Etelä-Suomen suuralue)
Iida Partanen, puh. 0295 025 241

Keski-Suomen ELY-keskus (Länsi-Suomen suuralue)
Minna Koivukangas, puh. 0295 022 762
Anna Jaurakkajärvi, puh. 0295 024 129

Sähköpostit [email protected]

SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (hankkeiden sisältöön liittyvät kysymykset) Tanja Hirschovits-Gerz, hankepäällikkö, puh. 029 524 7954, [email protected]

 

Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi Valtakunnallinen