Hyppää sisältöön

Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen: alueelliset ESR+ -kehittämishankehaut käynnistyvät huhti-toukokuussa | Hakuinfo 28.5.

Julkaisuajankohta 2.4.2024 12.59
Tiedote

Toimintalinjan 5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi erityistavoitteessa 5.1. tuetaan lastensuojelun piirissä olevien sekä etenkin sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan paikallisesti lapsia ja nuoria kuunnellen.

Avaamme vuoden 2024 hankehaun Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Suomen alueilla. Itä-Suomen osalta hakua ei avata. Hakuaika on ELY-keskusten alueella yhteinen alustavasti ajalla 29.4.–16.9.2024. Tarkemmat tiedot hakujen sisällöistä löytyvät EURA2021-palvelussa huhtikuun lopulla julkaistavista hakuilmoituksista.

Alueellisille kehittämishankkeille on asetettu neljä strategista tavoitetta ja painopistettä:

 • 12–17- vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja perheiden arjen tarpeisiin vastaavilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla
 • koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet ja toimintavalmiudet vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin
 • jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään
 • lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja muun palvelujärjestelmän systemaattisen yhteistyön kehittäminen ja uudistaminen siten, että palvelujärjestelmä kykenee vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin

Erityistavoitteessa 5.1. keskeistä ovat sosiaaliset innovaatiot ja niiden mahdollistaminen hanketoiminnassa. Haettavilta hankkeilta edellytämme innovatiivista kehittämisotetta ja perehtyneisyyttä sosiaalisiin innovaatioihin sekä niiden kehittämisprosessiin.

Sosiaaliset innovaatiot ovat nuorten turvaverkkojen osalta päämääriltään yhteiskunnallisia, keinoiltaan sosiaalisia ja liittyvät laaja-alaisesti lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Ne ovat uusia, toimivia ideoita, joiden avulla löydetään ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin. Niillä on yhteiskunnallista hyvää tuottava vaikutus, ja niiden tekeminen luo uusia vuorovaikutussuhteita. Haettavilta hankkeilta edellytetään, että ne lähtevät vahvasti alueellisesta tarpeesta, kiinnittyvät paikalliseen lastensuojelun ekosysteemiin ja hyvinvointialue on hankkeissa mukana vähintään keskeisenä yhteistyökumppanina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n toteuttama SOILA-koordinaatiohanke (Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa - koordinaatiohanke) tukee rahoittavia ELY-keskuksia sekä alueellisia hankkeita erityistavoitteen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tervetuloa hakuinfoon!

Hankehausta järjestetään Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen yhteinen infotilaisuus etäyhteydellä (Microsoft Teams) 28.5.2024.


Lisätietoja hausta antavat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Pohjois-Suomen suuralue)

 • Verna Piirainen, puh. 0295 039 063
 • Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
 • Liisa Irri, puh. 0295 037 052
 • Tanja Raappana, puh. 0295 037 065

Hämeen ELY-keskus (Etelä-Suomen suuralue)

 • Iida Partanen, puh. 0295 025 241

Keski-Suomen ELY-keskus (Länsi-Suomen suuralue)

 • Minna Koivukangas, puh. 0295 022 762
 • Anna Jaurakkajärvi, puh. 0295 024 129
 • Piia Tarnanen, puh. 0295 036 019

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

SOILA - Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke
(hankkeiden sisältöön liittyvät kysymykset sekä hakemusten valmistelun tuki)

Tanja Hirschovits-Gerz, hankepäällikkö
puh. 029 524 7954
sähköposti muotoa [email protected]
www.thl.fi/soila


Katso videomme ESR+-hankehakemuksen käsittelyprosessin vaiheista:

Valtakunnallinen