Hyppää sisältöön

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushaku (JTF) on avoinna Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Satakunnassa!

Julkaisuajankohta 15.4.2024 9.29
Tiedote
Haku on auki, Toimintaympäristön kehittämisavustus JTF, avoinna 15.4. - 28.6.2024, Suomen kartta, johon Länsi-Suomi merkitty sekä EU-lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushaku (JTF) on avoinna Länsi-Suomessa 15.4.–28.6.2024. Haku on avoinna kolmessa Länsi-Suomen maakunnassa: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Satakunta. Rahoitusta on haettavissa yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa.

Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin.

Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Tukea suunnataan pk-yritystoimintaan välittömästi vaikuttaviin, uutuusarvoa sisältäviin hankkeisiin: 

  • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,
  • yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,
  • yritysten yhteistyön edistämiseen sekä
  • muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen arvioidaan edistävän merkittävästi alueen pk-yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittymistä taikka verkostoitumista yritysten välillä tai yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä.

Tutustu hakuilmoitukseen

Toimintaympäristön kehittämisavustusta haetaan EURA2021-järjestelmän kautta.
Tutustu alueesi hakuilmoitukseen:

Ennen hakemista suosittelemme tutustumaan Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategian (pdf) lukuun 4.3. sekä JTF-liitteeseen.

Lisätietoa toimintaympäristön kehittämisavustuksesta löydät myös verkkosivuiltamme (ely-keskus.fi).

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Oikeudenmukaista siirtymää tuetaan pk-yritystoimintaa uudistamalla, tukemalla uusien yritysten perustamista sekä tukemalla elinkeinolähtöistä innovaatiotoimintaa elinkeinomahdollisuuksien ja uusien työpaikkojen sekä työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi.

JTF-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee edistää maakunnan siirtymäsuunnitelmaa, sekä vihreän siirtymän mukaisia tavoitteita.

Tutustu oman maakuntasi siirtymäsuunnitelmaan: 

Lisätietoja:

Yritysasiakkuuspäällikkö/ yritystutkija Henrik Broman, p. +358 295 028 545, [email protected]
Rahoitusasiantuntija Samuli Seppälä, p. +358 295 024 104, [email protected]
Rahoitusasiantuntija Juha Tentke, +358 295 024 199, [email protected] 

Länsi-Suomi