Hyppää sisältöön

Eläköön sosiaaliset innovaatiot! Osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeessa syntyi mm. arviointityökalu ja osaamiskeskuksen konsepti

Julkaisuajankohta 31.1.2024 11.07
Tiedote

Hämeen ELY-keskuksen rahoittamassa valtakunnallisessa sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohankkeessa on valmisteltu viime vuoden aikana sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta Euroopan unionin aloitteesta ja tuella. Unionin tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja tukea innovaatioiden käyttöönottoa jäsenmaissa.

Suomessa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelussa otettiin viime vuonna neljä uutta, konkreettista askelta. Valmistelun aikana syntyi sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalu, kokeiltiin koulutuksellisia kehittämistyöpajoja sekä järjestettiin viime marraskuussa hybriditapahtuma innovaatioiden kehittäjille ja rahoittajille.

Mukana valmistelussa ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi SOSTE (Suomen sosiaali ja terveys ry), Kuntaliitto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT University ja Silta-Valmennusyhdistys. Osaamiskeskuksen valmistelun tukena ja perustana on Innokylä, innovaatioiden yhteiskehittämistä, kokoamista ja levittämistä tukeva verkkopalvelu.

Työväline innovaatioiden arviointiin

Arviointityökalu kehitettiin tukemaan sosiaalisten innovaatioiden arviointia, jäsenneltyä kokoamista ja levittämistä. Työkalua testattiin syksyn 2023 aikana arvioimalla noin kymmenen sosiaalisen innovaation aihiota. Työkalu viimeisteltiin testaajilta saadun palautteen perusteella.

Kuntoutussäätiön kehittämispäällikkö Farid Ramadanin mukaan yleinen kokemus oli, että jo lomakkeen täyttäminen auttoi kehittämään omaa toimintaa.

Arviointityökalua voi kuka tahansa käyttää kehittämistyön ja arvioinnin tukena. Työkalun kehittäminen jatkuu ja sitä hyödynnetään sosiaalisten innovaatioiden kokoamiseen ja esimerkiksi EU:n Social Innovation Match -tietokantaan lisättävien toimintamallien validointiin.

Konseptista suuntaviivat jatkovalmistelulle

Eri piloteista saatujen kokemusten perusteella määriteltiin marras-joulukuussa 2023 osaamiskeskuksen konsepti, eli keskeiset tehtävät ja toimintamuodot Osaamiskeskuksen päätavoitteena on edistää innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa sekä helpottaa niiden arviointia.

Konseptin mukaan osaamiskeskuksen ydintoimintoja ovat osaamisen vahvistaminen ja jakaminen, tiedon kokoaminen ja välittäminen ja vaikuttaminen ja viestintä. Osaamiskeskus edistää kehittäjien innovaatiokyvykkyyttä jakamalla työkaluja ja osaamista, kokoaa yhteen keskeisiä verkostoja ja tukee kehittäjien ja rahoittajien välistä vuorovaikutusta. Osaamiskeskus lisää tietoa sosiaalisista innovaatioista ja niiden hyödyistä sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi osaamiskeskus tukee kansallista sosiaalisten innovaatioiden strategiatyötä ja toimii osana EU:n osaamiskeskusten verkostoa ja varmistaa tiedonvaihdon ja vertaisoppimisen.

Suomen osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen on haettu rahoitusta osana kuuden EU-jäsenmaan konsortiota.


Lähde: thl.fi

Valtakunnallinen