Hyppää sisältöön

Saavutettavampi Suomi EAKR-haku on auki Itä-Suomen maakunnissa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Julkaisuajankohta 1.7.2022 13.57
Tiedote

Uuden ohjelmakauden EAKR:n Saavutettavampi Suomi -toimintalinjan rahoitushaku on avattu kaikissa Itä-Suomen maakunnissa. Hakuaika on 1.7.2022- 30.9.2022. Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus. Hakuilmoitukset ovat erilliset kullekin maakunnalle (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala).

Haku kohdistuu erityistavoitteeseen 3.1. Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen. Rahoitusta on haettavissa tuotannollisten pk-yritysten ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liikenteen) kehittämis- ja investointihankkeisiin. 

Tarkemmat hakuilmoitukset, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löydät alla olevista maakuntakohtaisista linkeistä. Hakuilmoituksissa on kuvattu kattavasti haun erityistavoitteiden sisältöpainotukset.

-Saavutettavampi Etelä-Savo (EURA2021 hakuilmoitus)
-Saavutettavampi Pohjois-Savo (EURA2021 hakuilmoitus)
-Saavutettavampi Pohjois-Karjala (EURA2021 hakuilmoitus)

Nyt käynnistyneen haun rahoitus myönnetään Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku on auki 1.7.2022 - 30.9.2022

Huomioithan, että jätät hakemuksen oikeaan hakuun! Hakemukset tehdään EURA2021-järjestelmässä.
 

Tulossa liikenne- ja logistiikkahankkeiden hakuinfot!

Liikenne- ja logistiikkahankkeiden hakuinfo, Pohjois-Savo
Ti 16.8.2022 klo 9-10:30 (lisätiedot)

Liikenne- ja logistiikkahankkeiden hakuinfo, Pohjois-Karjala 
ke 24.8.2022 klo 9 -11 (lisätiedot)

Etelä-Savon hakuinfo pidetty 30.6.2022. Osallistumalla Itä-Suomen muihin hakuinfoihin saat lisätiedot mm. EAKR-rahoituksesta, hakemisesta, haun painotuksista ja kustannusmalleista.
 

 

Itä-Suomi