Hyppää sisältöön

Rahoitushaku ESR+ ja EAKR -hankkeille on avattu Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa! (Etelä-Savon ELY-keskus)

Julkaisuajankohta 13.5.2022 8.37
eu-rahasto

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) uusi ohjelmakausi on nyt avattu. Haku on avoinna kaikissa Itä-Suomen maakunnissa: Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Etelä-Savon ELY-keskuksen ensimmäisen kierroksen haku on auki 12.5.2022 - 20.6.2022. Hakemukset tehdään uudessa EURA2021-järjestelmässä.


Uuden ohjelmakauden ensimmäinen ESR+ haku kohdistuu toimintalinjaan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi. 
Toimintalinjan erityistavoitteita ovat:
- Polkuja töihin
- Uutta osaamista työelämään
- Yhdenvertaiseen osallisuuteen. 

Etelä-Savon ELY-keskuksen ESR+ hakuilmoitukset, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löytyvät alla olevista linkeistä. Hakuilmoituksissa on kuvattu myös erityistavoitekohtaiset sisältöpainotukset:

- Etelä-Savo ESR+
- Pohjois-Savo ESR+
- Pohjois-Karjala ESR+


Uuden ohjelmakauden EAKR haku kohdistuu toimintalinjaan 2. Hiilineutraali Suomi. Tämän erityistavoitteita ovat:
- Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
- Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen
- Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen.

Etelä-Savon ELY-keskuksen EAKR hakuilmoitukset, hakukriteerit ja yhteyshenkilöt löytyvät alla olevista linkeistä. Hakuilmoituksissa on kuvattu myös erityistavoitekohtaiset sisältöpainotukset:

- Etelä-Savo EAKR
- Pohjois-Savo EAKR
- Pohjois-Karjala EAKR

Tervetuloa uudelle ohjelmakaudelle ja menestystä hakuun!

Etelä-Savon ELY-keskus ja EU-rahoituksen asiantuntijat

 

Itä-Suomi