Hyppää sisältöön

Työpaja 2030: Valmiina huomennakin – Sinua varten!

Julkaisuajankohta 21.6.2023 12.26
Tiedote
Aurinkoa vasten otettu kuva, jossa rivissä joukko ihmisiä käsi kädessä ja kädet kohti taivasta.

Eduron toteuttamassa Työpaja 2030 -selvityshankkeessa tarkastellaan työpajakentän tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut hanketta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta 80 % ja loput rahoituksesta on yksityistä pääosin palkkakustannuksiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin työhönvalmennussäätiöt. Hankeaika on 1.8.2022–31.12.2023.

    Tiedotesarjassa nostamme esiin Pohjois-Suomen alueen hankerahoitusten tuloksia.

​​​​​​ Eduro-säätiön logo.       ​​​​​​​Eduro-säätiö on rekisteröity, vuonna 1998 perustettu työhönvalmennussäätiö Rovaniemeltä. Palvelut koostuvat sosiaali- ja terveys-, kuntoutus, koulutus- sekä työllistymisen tukemisen palveluista vaikeasti työllistyville asiakkaille. Tehtävänä on valmentaa työttömiä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia omalla työllistymisen polulla. Arvoja ovat yhteisöllisyys, luotettavuus, vastuullisuus ja laadukkuus. Liikevaihto 3 milj. ja henkilökuntaa noin 40. Lapissa toimii neljä työhönvalmennussäätiötä.

​​​​​​​Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan suomalaista työelämää ravistelee neljä suurta muutosvoimaa: ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos, teknologinen muutos sekä ajattelu- ja toimintatapojen muutos. Työpajakenttää ravistelevat samat muutosvoimat, kuin työelämää yleensäkin ja ajattelu- ja toimintatapoja muuttavat digitalisaatio ja teknologia. Toimintaympäristö muuttuu nopealla tahdilla. Kaikki tämä haastaa perinteistä valmennustyötä.

Työpaja 2030 -hankkeen esite.

Työpaja 2030 -selvityshankkeessa hankitaan tietoa kentän nykytilasta, muutostrendeistä ja tarpeista. Hankkeen aikana on haastateltu 42 henkilöä, jotka edustivat säätiöiden johtajia, henkilöstöä, sidosryhmien edustajia ja asiakkaita. Selvityshanke on Lapin työpajakentällä ainutlaatuinen, koska aiemmin vastaavaa toteutustapaa ei ole käytetty. Muutostrendien tarkastelulla ja skenaariotyöskentelyllä haetaan toimintavarmuutta työskennellä ja kehittää toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä luo kilpailuedellytyksiä menestyä ja tukea koko alueen hyvinvoinnin kasvua.

Hankkeen tuloksena syntyy selvitysmateriaali ja kolme skenaariota työpajakentän tulevaisuudesta. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä työvoimalasäätiöiden kanssa. Selvitystyö kohentaa edellytyksiä palvella heikossa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä ja valmiuksia vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Tapaamisessa iloisia ihmisiä yhteisen pöydän ääressä.

Työpaja 2030-hankkeen Lapin säätiöiden toimijaverkosto kokoontui toista kertaa Eduro-säätiöllä. Tällä kertaa keskusteltiin tulevaisuuden digitalisaatiosta, tekoälystä ja työelämän muutoksesta. Vakavien aiheiden lomassa tauolla oli hyvä ottaa vähän rennommin. Kuvassa vasemmalta oikealle toimitusjohtaja Jukka Hakola Saura-säätiöstä, toimitusjohtaja Mari Lakkala-Jussila Tornion työvoimalasäätiöstä, toimitusjohtaja Hilkka Halonen Meriva-säätiöstä ja Eduro-säätiöltä toimitusjohtaja Riitta Harmanen sekä projektipäällikkö Tanja Javarus. Kuva: Johannes Collins.

​​​​​​​ Hanke on onnistunut kytkemään toimintaympäristön suuret muutokset työpajatoiminnan kehittämiseen ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisen edistämiseen. Digitalisaation ja uusien teknologioiden tarkastelu on ollut hankkeessa ansiokasta, rahoitusasiantuntija Liisa Irri Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

​​​​​​​Lisätietoja

 

 

Pohjois-Suomi Valtakunnallinen