Hyppää sisältöön

Pohjois-Savon liiton JTF-haut on avattu

Julkaisuajankohta 18.4.2023 12.45
Tiedote
kuvituskuva markkinointiin

Pohjois-Savon liiton JTF-haut on avattu: Rahoitusta haettavana - kehittämis- ja investointihankkeille 2.6.2023 mennessä - kuntien perusrakenteen investointitukihankkeille 16.6.2023 mennessä

Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi JTF-hakua (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – ohjelmassa. Avaa hakuilmoitus alla olevista linkeistä:
​​​​​​​1.    Pohjois-Savon liiton JTF-haku kehittämis- ja investointihankkeille  
2.    Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille 

Hankehakemus tulee avata sen haun hakuilmoituksesta, mihin hakemus on tarkoitus kohdentaa. Hakemuksia ei voi siirtää hakujen välillä. Hakuilmoituksissa on kerrottu hakujen sisällöt sekä perusteet, joilla hankkeet valitaan rahoitettavaksi. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa (asiakirja avautuu linkistä) Pohjois-Savon JTF-siirtymäsuunnitelmaa vastaten siinä esitettyihin haasteisiin.

Tiedote JTF-rahoitushauista Pohjois-Savon liiton www-sivulla

1.     Pohjois-Savon liiton JTF-haku- vuonna 2023 kehittämis- ja investointihankkeille - Haettavana on 20,26 miljoonaa euroa.
Kyseessä on jatkuva haku. Ensimmäinen käsittelyynottopäivä on 2.6.2023. Seuraavat ovat 29.9.2023 ja 15.12.2023. Haku keskeytetään siinä vaiheessa, kun haettavana oleva rahoitus on käytetty.
Tästä hausta tuetaan mm.
-    elinkeinoelämän monipuolistumiseen, uudistumiseen, kasvuun ja palvelujen kehittämiseen tähtääviä kehittämishankkeita,
-    TKI-toimijoiden ja yritysten tai julkisorganisaatioiden yhteishankkeita liittyen energiaan, vähähiiliseen teknologiaan ja turpeen korvaamiseen, sekä
-    hankkeita, jotka edistävät bio- ja kiertotaloutta.
-    Lisäksi tuetaan muita Pohjois-Savon JTF-suunnitelman tavoitteita edistäviä toimia, mm. selvityksiä turvetuotannosta poistuvien soiden jälkikäytöstä ja mahdollisuuksista.

Tukea myönnetään alueellisiin kehittämistukihankkeisiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

2.    Pohjois-Savon liiton JTF-haku kuntien perusrakenteen investoinneille – Haettavana on 7 miljoonaa euroa
Kyseessä on jatkuva haku. Ensimmäinen käsittelyynottopäivä on 16.6.2023. Seuraavat ovat 29.9.2023 ja 15.12.2023. Haku keskeytetään siinä vaiheessa, kun haettavana oleva rahoitus on käytetty.
Tästä hausta tuetaan kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointitukihankkeita, jotka tukevat yritysten toimintaedellytyksiä. JTF-tuella voidaan rahoittaa seuraavia investointeja:
-    bioterminaaleja,
-    kiertotalousterminaaleja tai -alueita,
-    retkeily- tai vesistöreitistöjä, kun ne kytkeytyvät olemassa olevaan matkailuelinkeinoon ja sen kilpailukyvyn parantamiseen
-    yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavia teollisuusalueita.

​​​​​​​Tuettava toiminta tulee olla voittoa tavoittelematonta ja tuen kohteena olevien investointien tulee hyödyttää alueen kehittämistä yhtä yritystä laajemmin. Hakuilmoituksessa on esitetty tarkempia ehtoja rahoitettaville investoinneille.

Yleisiä ohjeita molempia hakuja varten:
-    Hankkeiden tukitaso on korkeintaan kehittämishankkeissa 80 % ja investointihankkeissa 70 %
-    Hakuilmoituksessa on esitetty käytettävissä olevat kustannusmallit sekä palkka- ja matkakustannusten ilmoitustavat. Lue tarkempaa ohjeistusta -> linkki diasarjaan
-    Tukea voidaan myöntää mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatioille, elinkeinojen kehittämisorganisaatioille, kunnille ja muille julkisyhteisöille sekä yhdistyksille.
-    Pohjois-Savon liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. 
-    Hakemukset tulee jättää EURA 2021 -järjestelmässä (linkki) https://eura2021.fi/

Suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon hankkeiden valmisteluvaiheessa.
Soile Juuti, ohjelmapäällikkö p. 044 714 2637
Juha Minkkinen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2619
Kari Tarkiainen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2647
Maarit Intke, strategia- ja kaavoitusasiantuntija p. 044 714 2617
Sähköposti: [email protected]

Linkit:

Itä-Suomi