Hyppää sisältöön

Pohjois-Savon liiton EAKR-haku on auki!

Julkaisuajankohta 3.3.2023 10.27
Tiedote
Kuvituskuva, missä erikokoisia lasipurkkeja täynnä rahaa.

Pohjois-Savon liitto on avannut kevään 2023 hankehaun Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – ohjelman EAKR-hankkeille (Euroopan aluekehitysrahasto). Haettavana on yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, jota voi hakea toimintalinjojen 1 ja 3 mukaiseen kehittämiseen.

•    Toimintalinjalta 1 (Innovatiivinen Suomi) rahoitettavien toimien tavoitteena on edistää elinkeinoelämälähtöistä tki-toimintaa, digitalisaation hyödyntämistä sekä tukea pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Näihin on haettavana yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.
•    Toimintalinjan 3 (Saavutettavampi Suomi) tuki kohdennetaan tuotannollisten pk-yritysten tai matkailuyritysten kasvuun ja investointeihin vaikuttaviin liikenne- ja logistiikkainvestointeihin, ml. kävelyn ja pyöräilyn yhteydet. Lisäksi rahoituksella voidaan tukea liikennejärjestelmien strategista suunnittelua mukaan lukien liikenneinvestointien suunnitteluvalmiuden nostaminen. Näihin on haettavana 3,0 miljoonaa euroa.
​​​​​​​
Pohjois-Savon liiton hakuilmoituksessa (linkki hakuilmoitukseen) on esitetty haun sisältö tarkemmin sekä perusteet, joilla hankkeet valitaan rahoitettavaksi.

Kunnille haku tarjoaa hyviä mahdollisuuksia kehittää digitalisaation hyödyntämistä ja toteuttaa yritysten saavutettavuutta edistäviä investointeja.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmaa 2023-2024. Asiakirjat ovat luettavissa Pohjois-Savon liiton www-sivulla https://www.pohjois-savo.fi/aluekehitys-ja-ohjelmatyo.html. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti Pohjois-Savon kärkialojen kehittymistä edistäville hankkeille. Näitä kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä ja biojalostus.

  • Hankkeiden tukitaso on kehittämishankkeissa 80 % ja investointihankkeissa 70 % (toimintalinjan 3 hankkeissa 50 - 70 %).
  • Hakuilmoituksessa on esitetty käytettävissä olevat kustannusmallit sekä palkka- ja matkakustannusten ilmoitustavat. Näistä on tarkempaa ohjeistusta diasarjassa, mikä löytyy liiton verkkosivuilta: https://www.pohjois-savo.fi/hankerahoitus/avoimet-hankehaut.html
  • Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joita ovat mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Savon liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. 


Hakemukset tulee jättää hakuaikana EURA 2021 -järjestelmässä https://eura2021.fi/.
Lisätietoa Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 ohjelmasta ja hakemisesta: www.rakennerahastot.fi  

  • Pohjois-Savon liiton seuraava EAKR-haku on 2.10. - 15.12.2023.
  • JTF (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) -haku avataan viiveettä, kun se mahdollistuu EURA2021:ssä -  arviolta maalis-huhtikuussa 2023.

Suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon hankkeiden varhaisessa valmisteluvaiheessa.
Soile Juuti, ohjelmapäällikkö p. 044 714 2637
Juha Minkkinen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2619
Kari Tarkiainen, rahoitusasiantuntija p. 044 714 2647
Sähköposti: [email protected]

Itä-Suomi