Hyppää sisältöön

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on käynnistänyt EAKR-kehittämis- ja investointihankehaun

Julkaisuajankohta 22.1.2024 9.57
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto avasi vuoden 2024 ensimmäisen hankehaun maanantaina 22.1.2024. Tällä hakukierroksella on jaettavissa rahoitusta hankkeille, joilla tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia, kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa tai edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitetta energiatehokkuuden ja kiertotalouteen siirtymisen näkökulmista.

Haku on käynnissä 17.3.2024 saakka ja siihen on varattu myöntövaltuuksia yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Haun tarkemmat kriteerit ovat määritelty hakuilmoituksessa, joka on julkaistu EURA 2021 ‑järjestelmässä.

Haussa voi jättää hakemuksia seuraaviin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman erityistavoitteisiin:

  • 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
  • 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
  • 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman teemaa.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, valtion viranomaiset, kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt.

Hakua koskeva infotilaisuus järjestetään helmikuussa ja tästä tiedotetaan myöhemmin.

Itä-Suomi Pohjois-Karjala