Hyppää sisältöön

Päättyvän ohjelmakauden 2014-2020 EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan liitolta

Julkaisuajankohta 20.5.2022 11.58

Pohjois-Pohjanmaan liitolta on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteitä.

 

 

Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä tarkemmin ohjelma-asiakirjaan (Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020) sekä React-EU rahoitusta koskevaan ohjelmamuutokseen (Ohjelmamuutos 25.2.2021). Haettavaksi suunniteltujen React-EU hankkeiden osalta on suotavaa pyytää rahoittajan kommentointi hakemuksen soveltuvuudesta React-EU hankkeeksi.

EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjoille 1 ”Pk-yritystoiminnan kilpailukyky” ja 2 ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” sekä toimintalinjalle 8 ”React-EU:n EAKR-toimenpiteet”. Erityistavoite 1.2 ei ole avoinna hakukierroksella, sen sijaan muut toimintalinjojen erityistavoitteet ovat avoinna. Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan älykästä erikoistumista (Pohjois-Pohjanmaan älykäs erikoistumisen strategia 2021-2024) ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa (Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2021-2022) tukevia hankkeita sekä toimintalinjan 8 osalta korona toimenpidesuunnitelman mukaisia hankkeita (Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelma 2020-2021).

Haku aukeaa 23.5.2022. EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle viimeistään 30.6.2022 EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi).

Hankkeiden toteutusaika voi ulottua enintään 31.12.2023 saakka. Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus on korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Toivomme hankehakemuksia valmisteltaessa huomioitavan erityisesti hankkeiden kohtuullisen lyhyen toteutusajan merkityksen. Rahoitettavien hankkeiden toimenpiteiden tulee olla tehtynä vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän hetken tiedon perusteella toteutusajan jatkaminen vuodelle 2024 ei ole mahdollista ohjelmakauden 2014-2020 sulkeutumisen vuoksi.

Toimintalinjojen yksi ja kaksi mukaisten hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettävän noin 2.516.000 miljoonan euroa ja toimintalinjan kahdeksan mukaisten React-EU hankkeiden rahoittamiseen 228.000 euroa. Nyt avattava haku on poikkeuksellisesti ehdollinen, mikä edellyttää sitä, että välittävä viranomainen (rahoittaja) saa työ- ja elinkeinoministeriöltä käyttöönsä myöntämisvaltuutta ministeriölle tehdyn määrärahaesityksen mukaisesti.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen.

Jos hakemuksen rahoitussuunnitelmassa on mukana ulkopuolista rahoitusta (muuta kuin päähakijan/osatoteuttajien omarahoitusta), on hakemuksen liitteenä suositeltavaa esitettävä päätös tai sopimus kyseisestä ulkopuolisesta muusta rahoituksesta. Yhteishankkeissa on asettava liitteeksi päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä. Mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin, hakijan tulee liittää hakemukseen verottajan selvitys tai muu vastaava selvitys arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa.

Hakemus tulee vireille vasta sen jälkeen, kun se on jätetty käsiteltäväksi rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.

Koska Katso-tunnistuspalvelu on päättynyt, EURA 2014 -järjestelmään ei enää voi kirjautua Katso-tunnisteita käyttämällä. Katso-palvelun tilalle on tullut vahva tunnistautuminen ja Suomi.fi -valtuuspalvelut (Ohje EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäjälle). Tunnistautumisen ja valtuuksien tarkastaminen tapahtuvat teknisesti kahden eri palvelun alaisuudessa. EURA 2014 -järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste eli henkilökohtainen pankkitunnus, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Hankehakijat ja -toteuttajat voivat itse valita haluamansa tunnistustavan em. menetelmistä.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Hankehakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoitusryhmässä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti (Valintaperusteet). Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen ja vähähiilisen talouden edistäminen. Viranomaisen suorittama hankkeiden arviointityö kestää noin kaksi kuukautta. Viralliset rahoituspäätökset pyrimme tekemään viimeistään syys-lokakuun 2022 aikana.

 

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa [email protected])

Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Suomi Rahoitus