Hyppää sisältöön

Ouluun rakentui valtakunnallisesti ainutlaatuinen kuvantamisen oppimisympäristö

Julkaisuajankohta 21.2.2024 10.00
Tiedote
Yliopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki ja professori, ylifyysikko Miika Nieminen esittelevät, miten Mittlab-laboratorion laitetta käytetään esimerkiksi murtuneen käden kuvantamiseksi. Sairaalafyysikko Timo Liimatainen seuraa vieressä suoritusta omalta koneeltaan.
Yliopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki ja professori, ylifyysikko Miika Nieminen esittelevät, miten Mittlab-laboratorion laitetta käytetään esimerkiksi murtuneen käden kuvantamiseksi. Sairaalafyysikko Timo Liimatainen seuraa vieressä suoritusta omalta koneeltaan.

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen lääketieteellisen kuvantamisen oppimis- ja tutkimusympäristö rakentui elokuussa 2023 päättyneen EAKR-hankkeen turvin. Toista yhtä monipuolista kuvantamisen oppimisympäristöä ei löydy muualta Suomesta. Oulun yliopistollisen sairaalan tiloissa sijaitsevassa Mittlab-laboratoriossa on kuusi laitetta, mikä mahdollistaa monipuolisen säteilyn käytön eri tarkoituksiin. OAMK:n opiskelijoiden lisäksi tutkimuslaboratorio on opiskelijoiden, tutkijoiden, yritysten ja täydennyskoulutettavien käytettävissä. 

Oulun yliopistollisen sairaalan entisestä sädehoidon yksiköstä löytyy valtakunnallisesti ainutlaatuinen oppimisympäristö. Medical Imaging Teaching and Test Laboratory, tuttavallisemmin Mittlab, tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia korkeakouluille, tutkimusyksiköille ja yrityksille lääketieteellisen kuvantamisen opetus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja testaustoimintaan.

"Kaksi merkittävintä käyttäjäryhmää ovat röntgenhoitajaopiskelijat ja tutkijat. Lisäksi muutama yritys käyttää laboratoriota omassa toiminnassaan. Yritysyhteistyötä voisi siis olla enemmänkin", toteavat yliopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki Oulun ammattikorkeakoulusta ja professori, ylifyysikko Miika Nieminen Oulun yliopistosta ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Säteilyn käyttöä opiskellaan sekä Mittlabissa että virtuaalisessa opetustilassa

Mittlabissa kuvantamisalan opiskelijat voivat harjoitella turvallisesti säteilyn käyttöä. Aiemmin heillä oli pienempi simulaatiotila OAMK:n kampuksella. Sen käyttöaste oli kuitenkin korkea ja kalusto osin käyttöikänsä päässä Karoliina Paalimäki-Paakin mukaan. Uusi oppimisympäristö on siis auttanut opetuksen järjestämistä.

Laboratoriossa opiskelijat harjoittelevat turvallista säteilyn käyttöä. Kuvauskohteina ovat luustomallit ja erilaiset esineet. Ensimmäisen opintovuoden lopulla opiskelijat siirtyvät käyttämään laitteita sairaaloissa.

"Iso osa röntgenhoitajan koulutuksesta keskittyy siihen, miten erilaisilla laitteilla saadaan mahdollisimman hyvä kuva mahdollisimman pienellä säteilyannoksella", Paalimäki-Paakki muistuttaa.

Mittlabissa on kehitetty opetuksen ja tutkimuksen tueksi myös tilan digitaalinen kopio, joka mahdollistaa eri ohjelmistojen käytön etänä. Virtuaalisia opetustiloja ei ryhdytty kehittämään koronan takia, vaikka hanke alkoikin pandemian aikana.

"Mietimme jo ennen sitä, että ehkä eteen voi tulla tilanne, ettei oikeasti pääse paikalle käyttämään kuvantamislaitteita."

Tutkimus vie säteilyalaa tulevaisuuteen

Toinen Mittlabin iso käyttäjäryhmä ovat tutkijat. Pääsääntöisesti he ovat Oulun yliopistosta, missä Miika Niemisen mukaan tehdään tällä hetkellä erittäin aktiivista kuvantamistutkimusta. Laboratorio on kuitenkin herättänyt kiinnostusta muuallakin.

"Meillä on käynyt tutkijoita esimerkiksi Helsingistä ja Kuopiosta, koska kyseessä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen laboratorio. Muualta ei löydy yhtä monipuolisesti laitteita tutkimuksessa hyödynnettäväksi", professori Miika Nieminen toteaa.

Tutkijat eivät käytä pelkästään kuvantamislaitteita, vaan he kehittävät ja ohjelmoivat niitä tarpeen mukaan uudestaan. Esimerkiksi tietokonetomografiassa he kehittävät uusia kuvanlaskentamenetelmiä, joissa hyödynnetään tekoälyä. Röntgenlaitteet kehittyvätkin nopeasti entistä turvallisemmiksi ja tehokkaammiksi Niemisen mukaan.

"Laboratorio on vivuttanut Ouluun merkittävää, ulkopuolista tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Meillä onkin tällä hetkellä vilkasta tutkimusyhteistyötä niin yliopistojen kuin yritysten kanssa.
Mittlab-laboratorio kehittyy koko ajan tutkimuksen ja yritysyhteistyön seurauksena."

Seuraavaksi Miika Niemisen mukaan ryhdytään selvittämään langattoman tiedonsiirron mahdollisuuksia.
"Kuvantamisessa käytetään yleensä paikalla olevia tietokoneita. Jos voisimme siirtää kuvauksessa syntyvää dataa langattomasti raskaille laskentakoneille, kuvantaminen onnistuisi nykyistä helpommin liikkuvissakin yksiköissä."

 

Hankkeen tiedot
•   Hankkeen nimi: Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio, kehittämis- ja investointihanke
•   Lääketieteellisen kuvantamisen opetus- ja testilaboratorio (Mittlab) | Oulun yliopisto
•   Hankekoodi: A76600 ja A76603.
•   Toimintalinja: 4. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
•   Toteuttajat: Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu
•   Kesto: 1.1.2021 - 31.8.2023
Hankkeet Pohjois-Suomi Toimintaa ja tuloksia Valtakunnallinen