Hyppää sisältöön

Muutos Pirkanmaan 1.9. alkavassa yritysrahoituksen hakujaksossa

Julkaisuajankohta 17.8.2023 13.27
Tiedote
Muutos Länsi-Suomen EAKR-rahoituksen tulevaan hakuun: Pirkanmaalla ET 2.1 ET 2.3 ja JTF, EU-lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama sekä valokuva jossa luontoa heijastava pallo ihmisen kädessä.

Yrityksen kehittämisavustuksia (EAKR) on haettu Pirkanmaalla ilahduttavan aktiivisesti. Se vaikuttaa 1.9. alkavaan hakujaksoon siten, että alustavasta hakusuunnitelmasta poiketen Pirkanmaalla aukeaa rahoitushaku kolmen erityistavoitteen sijaan kahteen. Pirkanmaalla aukeaa lisäksi JTF-rahoitushaku.

Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvalla Pirkanmaalla rahoitusta voi hakea 1.9. –31.10.2023 erityistavoitteisiin 2.1. Energiatehokkuus ja 2.3. Kiertotalous sekä JTF:ää. Vilkkaan kysynnän ja rahoituksen riittävyyden takia erityistavoitteeseen 1.3 Pk-yritysten kasvu ja kilpailukyvyn parantaminen ei avata hakua. Tilannetta tarkastellaan uudestaan 1.11. alkavan hakujakson osalta.

Kaikista avautuvista hauista tiedotetaan rakennerahastot.fi -sivustolla. Rahoitusta varsinaisesti haetaan EURA2021-järjestelmässä, jossa on myös tarkat tiedot jokaisesta hausta, erityistavoitteista ja rahamääristä.

EAKR eli Euroopan aluekehitysrahasto on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista, jonka tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä.  JTF eli oikeudenmukaisen siirtymän rahasto puolestaan helpottaa ja auttaa hallitsemaan turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. JTF-rahoituksella tuetaan siis alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. 

Länsi-Suomen yritysrahoituksen rahoittava viranomainen on Keski-Suomen ELY-keskus. 

Länsi-Suomi