Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen teemaviikko: Millainen on hyvä hankesuunnitelma?

Julkaisuajankohta 31.10.2022 9.16
Tiedote
Kuvassa henkilö kirjoittaa vihkoon kuulakärkikynällä. Tekstiä ei näy, henkilöstä näkyy vain käsi.

Meille Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittajille esitettiin kysymys siitä, millainen on hyvä hankesuunnitelma. Kysymys on hyvä. Suunnitelma on se asiakirja, jonka avulla hakijan tulee kyetä vakuuttamaan hankkeiden rahoittajat toimenpiteiden välttämättömyydestä ja jonka perusteella rahoittajat arvioivat hankkeen rahoituskelpoisuutta. Tämän vuoksi suunnitelman kirjoittamiseen kannattaa panostaa kunnolla.

Koska ohjelmakauden ensimmäiset haut ovat hiljattain päättyneet, koostin kokemusteni pohjalta top5-vinkit hankevalmistelijalle hyvän hankesuunnitelman kirjoittamiseen. 

Vinkki nro 1

Lue hakuilmoitus huolella. Hakuilmoituksessa kerrotaan haun avoinna olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet, käytettävät valintakriteerit ja muut mahdolliset rahoittajan linjaukset. Sopiiko oma hankeideasi annettuihin reunaehtoihin?  

Vinkki nro 2

Huolehdi johdonmukaisuudesta. Määrittele ensin tarve, johon hankkeella pyritään kehittämään ratkaisua. Tarpeesta tulisi johdatella hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset. Lopuksi kuvataan tulosten hyödynnettävyys.  

Vinkki nro 3

Muista konkreettisuus. Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tai Mitkä ovat hankkeen konkreettiset tulokset? Kun suunnitelma on riittävän konkreettinen, on hankkeen toteuttaminenkin varmasti aikanaan helpompaa ja se auttaa myös toteutuksen seurannassa. Annan esimerkin: Jos toimenpide on kuvattu, että ”aktivoidaan alueen yrityksiä”, milloin voidaan todeta, että yrityksiä on aktivoitu riittävästi? Tämä toimenpide tuottaisi harmaita hiuksia luultavasti sekä hanketoteuttajalle että -rahoittajalle toteutuksen ja seurannan yhteydessä.  

Vinkki nro 4

Rajaa hanketta, keskity olennaiseen. Yhteen hankkeeseen ei kannata yrittää sisällyttää kaikkea aiheeseen liittyvää. Fokusoi hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet rajatusti joihinkin tiettyihin osakokonaisuuksiin, jotka ovat asian kehittämisen kannalta kaikkein keskeisimmät. Seuraavalla hankkeella voidaan myöhemmässä vaiheessa ottaa tarvittavia lisäaskeleita asian edistämiseksi.

Vinkki nro 5

Keskity tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Hankerahoitusta ei myönnetä sen takia, että hankkeita on kiva rahoittaa ja käynnistää. Eikä niitä rahoiteta myöskään sen takia, että saadaan palkata projektipäällikkö. Hankerahoitusta myönnetään sen vuoksi, että kehittämisen kautta asioissa päästäisiin uudelle tasolle ja saataisiin vaikuttavia tuloksia aikaiseksi. Uudella ohjelmakaudella rahoitettavien hankkeiden odotukset painottuvat entistä enemmän tuloksiin ja niiden vaikuttavuuteen. 

____________________

Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan liitto 

Länsi-Suomi Valtakunnallinen