Hyppää sisältöön

Luovaa osaamista -ohjelma tuotti mm. materiaali-innovaation, mobiilisovelluksen ja ohjeita kuntien taidehankintoihin

Julkaisuajankohta 29.8.2022 10.53
Tiedote

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisessa Luovaa osaamista -teemakokonaisuudessa rahoitettiin yhteensä yli 30 hanketta n. 11,5 miljoonalla eurolla. Mukana oli myös kaksi koordinaatiohanketta (Luova ja osallistava Suomi sekä Creative Finland).

Kokonaisuuden tavoitteena oli edistää luovan osaamisen hyödyntämistä kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivissa yrityksissä ja liike-elämässä, oppilaitoksissa ja julkisella sektorilla, jolloin myös luovien alojen työvoiman mahdollisuudet ansaita omalla työllä parantuvat.

Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin EURA2014 -tietopalvelussa.

Käytännön toimenpiteitä olivat monialaiset osaamisohjelmat, joissa uudistuvia toimialoja kehitettiin yhdistämällä luovien alojen osaaminen ja yrittäjyys sekä kehitettävän toimialan osaaminen yhteisiin tuote- ja palvelukehitys projekteihin. Samalla kehitettiin osaamista ja opetusta kulttuuri- ja luovien alojen koulutusta antavissa oppilaitoksissa.

Jälkimmäinen koordinaatiohanke Creative Finland toimi työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön Luovan talouden tiekartan viestintäalustana yhteistyössä Business Finlandin kanssa. Creativefinland.fi -verkkosivusto jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen luovan talouden viestintäsivustona.

Hanke-esimerkkejä:

Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen (#Taidekäyttöön) -hankkeessa lisättiin kuntien julkisen taiteen hankintaosaamista osana strategista päätöksentekoa sekä luotiin yhteyksiä kunnan eri toimialojen välille. Poliittisten päättäjien, kuntien virkamiesten ja toimihenkilöiden, vaikuttajaelinten ja asukasryhmien välistä yhteistyötä tiivistettiin hallintorajat ylittävissä taidetyöryhmissä. Julkisen taiteen hankkeita laajennettiin julkisista tiloista infrahankkeiden ja rakennusinvestointien puolelle. Konkreettisena tuloksena saatiin mm. kunnan strategiaan sidottuja päätöksiä taiteen käyttöönotosta.

Lisätietoa hankkeesta

Creve 2.0 -hankkeessa kehitettiin virtuaaliset ryhmäneuvontapalvelut luovien alojen alan yrittäjille. Konseptin tavoitteena oli tuoda luovien alojen yrittäjille valtakunnallisesti saavutettavissa oleva palvelu, johon voi vaivattomasti osallistua päätelaitteeltaan sijainnistaan riippumatta. Hankkeessa kehitettiin lisäksi mobiilisovellus, joka keräsi yhteen työkalupakkina tarjolla olevat palvelut sekä muuta informaatiota. Maksuton sovellus on tarkoitettu erityisesti luovan alan yrittäjille sekä yrityspalvelutoimijoille.

Lisätietoa hankkeesta

HerääPahvi! -hankkeessa kehitettiin materiaali, jossa puukuidun ohella paperiin oli lisätty jauhettua kauran kuorta, joka on elintarviketeollisuuden sivuvirta. Näin edistetään kiertotaloutta ja kauran kuorelle saatiin lisäarvoa. Materiaali on herättänyt runsaasti mielenkiintoa ja ensimmäiset tuotteet siitä on valmistettu asiakaskäyttöön. Hankkeessa testattiin myös kurkun ja tomaatin varsien kuitujen lisäämistä paperiin.

Lisätietoa hankkeesta

Etelä-Suomi Valtakunnallinen