Hyppää sisältöön

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen: kevään haun hankevalinnat tehty

Julkaisuajankohta 18.10.2023 11.35
Tiedote

Valtakunnallisen ESR+ -teeman uuden ohjelmakauden ensimmäiseen hankehakuun osallistui hakuajan (15.3.-15.5.2023) puitteissa yli 80 hankekokonaisuutta, jotka hakivat tukea yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla. Haussa oli jaossa noin 6 miljoonaa euroa.

Hakemukset on arvioitu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitean määrittelemillä yleisillä valintaperusteilla. Yleiset valintaperusteet täyttävät hakemukset siirrettiin erityistavoitekohtaiseen pisteytykseen. Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet täyttävistä hakemuksista pyydettiin asiantuntijakommentteja OKM:ltä ja TEM:ltä.

Erityiset valintaperusteet täyttäviä hankekokonaisuuksia oli yhteensä 30 kappaletta, joista yhdeksää esitetään rahoitettavaksi. Rahoitukseen esitettävät hankkeet ovat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia ja toteuttavat toimintalinjan 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitetta 4.2. Uutta osaamista työelämään. Ministeriöiden asiantuntija-arvioinnissa hankkeiden on arvioitu olevan teeman kannalta tarkoituksen mukaisia rahoittaa.

Hankehakijoihin tullaan olemaan yhteydessä lokakuun aikana. Ryhmähankkeiden päähankkeita on ohjeistettu välittämään rahoittajan viesti osatoteuttajille.

Rahoitukseen valikoituneissa hankkeissa kehitetään mm. koulutuksen työelämävastaavuutta, tekoälyn hyödyntämistä poikkialaisesti sekä pyritään vastaamaan toimintaympäristöjen muutoksiin.

Valtakunnallisen teeman seuraava haku järjestetään noin vuoden päästä.

Lisätietoa hausta ja hakemusten arvioinnista voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta minna.taipale(at)ely-keskus.fi.

Valtakunnallinen