Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen täydentävä ESR & REACT-EU ESR-haku on avoinna 30.3. - 9.5.2022

Julkaisuajankohta 30.3.2022 10.28
Hakuaika on nyt, Länsi-Suomen täydentävä ESR ja REACT-EU ESR haku on avoinna 30.3.-9.5.2022.

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) täydentävän hankehaun Länsi-Suomen alueella. Haun tarkoituksena on myöntää ELY-keskuksen vielä käytettävissä oleva ESR:n ohjelmakauden 2014–2020 alueellinen sekä REACT-EU-rahoitus mahdollisimman täysimääräisesti toteutuskelpoisten ESR-hankkeiden rahoittamiseen.

 

 

Haettavissa oleva rahoitus

Ohjelmakauden päättyessä Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän alueellisen ESR-rahoituksen
tilanne vaihtelee Länsi-Suomen seitsemän maakunnan kesken.

  • Joidenkin maakuntien alueellisessa rahoituskehyksessä on edelleen jäljellä ESR-rahoitusta toimintalinjoissa 3,4 ja 5.
  • Kaikkien maakuntien alueellisessa rahoituskehyksessä on vielä jäljellä ESR:n REACT-EU rahoitusta toimintalinjassa 9.

Tarkemmat tiedot maakuntakohtaisista rahoitusmahdollisuuksista on esitetty hakuohjeessa (pdf) 


Haettavat hankkeet

Tässä hankehaussa ESR-rahoitusta voidaan myöntää:

  1. Uusille hankkeille, jotka toteutusajan puitteissa painottuvat alueellisen tarpeen pohjalta valitulle kohderyhmälle toteutettaviin konkreettisiin työmarkkinoille pääsyä tai työmarkkinoilla pysymistä edistäviin toimenpiteisiin. Pääasiassa toimintamallien kehittämiseen ja/tai yhteistyöverkostojen luomiseen keskittyviä hankkeita ei rahoiteta.
  2. Alueellisiin tarpeisiin perustuville nopeille innovatiivisille kokeiluhankkeille, joiden kesto on enintään 12 kk. Rahoitus voidaan rahoittajan harkinnan mukaan myöntää kertakorvaus (lump sum) -kustannusmallia käyttäen.
  3. Käynnissä oleville hankkeille lisärahoitusta (ja -aikaa) täydentäviin osiin, jotka tuovat selkeää lisäarvoa olemassa olevaan hankkeeseen Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Satakunnassa.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina Länsi-Suomen alueella.

Avoinna olevassa haussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla voidaan vastata koronapandemian
(COVID 19) aiheuttamiin haasteisiin ja vaikutuksiin toimintaympäristössä. Lisäksi hakijan
kannattaa tutustua aluekohtaisten painotusten yhteydessä ko. alueen selviytymissuunnitelman
sisältöön.

Valintakriteerit

Kts. hakuohje (pdf)

Hakemusten toimitustapa

Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä (eura2014.fi)

Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle ja jätetään EURA2014 - järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn viimeistään 9.5.2022.

Lisätiedot

Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimisesta löytyvät hakuohjeen (pdf) kohdasta 3 "Ohjeita hakemuksen laatimiseen". Lisätietoja antavat tarvittaessa myös ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat (ESR). Yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi -sivustolta:

https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/ely-keskus

Hakuohje (pdf)
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 (pdf)

Länsi-Suomi