Hyppää sisältöön

Kotona Suomessa –ohjelmassa pilotoitiin ja tuotettiin runsaasti materiaalia maahanmuuttaneiden kotouttamisen kehittämiseksi

Julkaisuajankohta 29.8.2022 10.06
Tiedote

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin toimenpidekokonaisuuksiin kuuluvassa Kotona Suomessa -ohjelmassa kehitettiin maahanmuuttaneiden kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja.

Kokonaisuuteen käytettiin rahoitusta lähes 17 miljoonaa euroa ja hankkeita toteutettiin 30, jotka tavoittivat kohderyhmänsä hyvin: keskimäärin mukana oli n. 300 henkilöä ja 30 yritystä.

Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin EURA2014 -tietopalvelussa.

Kokonaisuus jakautui kahteen osioon. Hyvä alku -hankeosio järjesti neljä pilottihankehakua, jotka tuottivat 28 itsenäistä pilottihanketta. Tämän hankeosion tehtävänä oli koordinoida ja tukea pilottihankkeiden työtä sekä muotoilla niiden valtakunnalliset tulokset.

Hyvä polku -hankeosion tavoitteena oli entistä vaikuttavammat ja tasalaatuiset kotoutumispalvelut kaikkialla Suomessa. Hankeosiossa työskenteli seitsemän aluekoordinaattoria, jotka edistivät kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittämistä ELY-keskusten laajennetuilla maahanmuuttoalueilla.

Kokonaisuutta koordinoi Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttama Kotona Suomessa -koordinaatiohanke, jossa luotiin pilottiprojektien tulosten pohjalta uusia malleja ja suosituksia. Koordinaatiohanke mahdollisti tehokkaan tiedon jakamisen pilottihankkeiden välillä. Valtakunnallisen toiminnan hyötynä nähtiinkin se, että koordinaatiohanke pystyi tarjoamaan pilottihankkeille monipuolista tukea.

Koordinaatiohanke loi myös Opi kotoutumisesta -verkkokoulutuksen, joka on kattava kotoutumisen perehdytyskoulutus uusina työntekijöinä aihepiirin pariin tuleville henkilöille. Lisäksi tuotettiin lukuisia webinaareja, jotka ovat kaikkien nähtävissä Kotona Suomessa -hankkeen YouTube-kanavalla sekä podcasteja, jotka löytyvät osoitteesta www.soundcloud.com/kotonasuomessa.

Haasteena tässäkin ohjelmassa, kuten hanketoiminnassa yleisemminkin, nähtiin esimerkiksi pilottihankkeiden toiminnan juurruttaminen. Muutokset toimintaympäristössä tai toteuttajan organisaatiossa saattavat vaikuttaa siihen, että toiminnan jatkaminen voi olla vaikeaa.

Etelä-Suomi Valtakunnallinen