Hyppää sisältöön

Koheesiopolitiikan 2027+ tulevaisuusvision muotoilu alkaa: komissio nimitti työryhmän

Julkaisuajankohta 7.2.2023 17.26
Tiedote

Euroopan komissio on nimittänyt työryhmän pohtimaan unionin koheesiopolitiikan tulevaisuutta. Ryhmä miettii, miten politiikkaa tulisi uudistaa, jotta se kykenisi tulevaisuudessa hoitamaan tehokkaasti perussopimuksissa annettua tehtäväänsä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamisesta. Ryhmän keskeisenä pohdintana on myös, miten koheesiopolitiikka liitettäisiin tiiviimmin osaksi kaikkia EU-poliitikkoja.

Koheesiopolitiikan kannalta tulevat haasteet liittyvät muun muassa väestön vähenemiseen ja demografiseen kehitykseen, kaupungistumiseen, innovaatioiden keskittymiseen menestyvimmille alueille, tiukkaan yleiseen taloudelliseen liikkumavaraan ml. korkojen sekä julkisten investointien vähyyteen. 

Erityiskysymyksinä ryhmä käsittelee lyhyen aikavälin kasvutavoitteita verrattuna pitemmän tähtäimen alueiden resilienssikyvyn ja sisäisen koheesion edistämiseen. Näihin liittyvät myös reilun digivihreän siirtymän sekä osaamisen ja innovaatioiden vahvistaminen kaikilla EU:n alueilla.

Toisaalta tullaan käsittelemään myös politiikan toiminta- ja hallintomekanismeja, joiden osalta keskusteluun vaikuttavat koheesiopolitiikan toimeenpanon ohella kokemukset Elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) toteutuksesta.

Pohdinnan johtopäätökset ja ryhmän suositukset kirjataan raporttiin, joka valmistuu vuoden 2024 alussa. Työ on osa komission valmistautumista koheesiopolitiikan uudistamiseen vuoden 2027 jälkeiselle ajalle. Raportin suositukset toimivat syötteenä yhdeksänteen koheesiokertomukseen, ohjelmakauden 2021–2027 väliarviointiin sekä 2027+ koheesiopolitiikan lainsäädäntöehdotuksiin. Komission odotetaan antavan lainsäädäntöehdotuksensa keväällä 2025.

Jäseninä ryhmässä on poliitikkoja, tutkijoita ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Puheenjohtajana toimii professori Andres Rodriguez-Pose (LSE-yliopisto), joka on viime vuosina tullut koheesiopiireissä tunnetuksi työstään alueiden ns. kehitysloukkujen parissa. Ryhmään kuuluu myös suomalainen Alueiden komitean ja Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen Sari Rautio

Kuluvan vuoden aikana järjestetään yhdeksän temaattista kokousta, joissa ryhmä kuulee sidosryhmiä ja asiantuntijoita. Ensimmäinen kokous järjestettiin 31.1.2023, ja se käsitteli koheesiopolitiikkaa eurooppalaisen kasvun mallin näkökulmasta. Työryhmän kokoukset ovat osittain katsottavissa verkossa ja ryhmän asiakirjat ovat saatavilla sen verkkosivuilla. 

Ryhmän verkkosivu  

Lisätietoja antavat:
Pasi Rantahalvari, TEM ([email protected])
Janne Uusivirta, Suomen pysyvä edustusto EU:ssa, Bryssel ([email protected])