Hyppää sisältöön

KesTech osaamiskeskittymä rakentaa verkostoa Ylä-Savon teollisuuden tarpeisiin (Itä-Suomi)

Julkaisuajankohta 27.2.2023 14.49
Tiedote
Kuvituskuva, jossa tutkimuslaitteistoa.

Maailma ja Ylä-Savon teollisuusyritysten toimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa, jonka nopeus kiihtyy. Globaalit kriisit tulivat monelle yritykselle ja ihmiselle yllätyksenä, mutta niihin johtaneet tapahtumat ja heikot signaalit olivat kuitenkin olemassa ja jossain määrin ennustettavissa. Ei ole sattumaa, että osa yrityksistä on pystynyt luovimaan globaaleissa myrskyissä toisia paremmin ja näiden onnistumisten taustalla on usein systemaattinen tulevaisuuden skenaarioiden luominen, ylläpitäminen sekä ennakointityö.

Mutta mihin Ylä-Savo alueena on menossa? Millaisia palveluita tulevaisuudessa tarvitaan tai millaisille tuotteille on kysyntää vaikkapa vuonna 2035? Entä kuinka nuo tulevaisuuden tuotteet valmistetaan, millaisia materiaaleja niissä käytetään ja kuinka tekoäly ja digitalisaatio vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun ja elinkaareen? Millaista osaamista tarvitaan, että uudet menetelmät pysyvät hallussa ja uusia innovaatioita saadaan aikaiseksi?

KesTech osaamiskeskittymän toiminta käynnistyi vuoden 2022 alussa Ylä-Savossa. KesTechin yksi päätehtävistä on tuottaa tietoa alueen teollisuuden tulevaisuuskuvaan ja uutta osaamista ennakointityön kautta. KesTech -osaamiskeskittymä on kolmen oppilaitoksen yhteinen hanke, jossa mukana ovat Ylä-Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Kolmen koulutusorganisaation yhteenliittymällä varmistetaan se, että tulevaisuuden kehitystyö etenee tekemisen ja osaamisen kaikilla tasoilla.

KesTech osaamiskeskittymä on tehnyt systemaattiset selvitys- ja ennakointityötä yhdessä Ylä-Savon teollisuuden ja organisaatioiden kanssa selvittääkseen alueen tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Ennakointityön pohjalta osaavan työvoiman saatavuus, tulevaisuuden teknologioihin perehtyminen sekä kestävyyden ja vastuullisuuden hallitseminen ovat nousseet elinvoimaisuuden avaintekijöiksi. Nämä ilmiöt on edelleen viety KesTechin Roundtable -toimintaan pureksittavaksi.

KesTechin Roundtable -toiminnassa on korostunut yhdessä tekeminen ja Roundtable-työpajoja on järjestetty jo neljä kappaletta, joissa osallistujia on ollut lähes 100 henkilöä edustaen laajasti Ylä-Savon yrityskenttää, oppilaitoksia sekä muita sidosryhmiä. Tilaisuuksissa Ylä-Savon toimijat ovat kertoneet näkemyksiään siitä, mihin alueella kannattaa panostaa, jotta Ylä-Savo alueena pysyisi elinvoimaisena ja yrityksillä olisi mahdollisuus kehittyä ja menestyä. Esimerkkinä osaavan työvoimaan saatavuuteen liittyvän keskustelun pohjalta on löytynyt jo konkreettisia toimenpiteitä, mitä voidaan toteuttaa Ylä-Savossa. Tämä auttaa yrityksiä, oppilaitoksia ja Ylä-Savon kuntia valmistautumaan tulevaisuuteen ja toteuttamaan tarvittavia kehitystoimia ennakoidusti ja suunnitellusti.

Lisätietoja KesTech osaamiskeskittymästä ja sen toiminnasta:
Projektipäällikkö Reijo Hynynen, Savonia-amk, [email protected], 044 785 5576

​​​​​​​KesTech osaamiskeskittymä tiivistetysti:
•    Palvelee yläsavolaisia teollisuusyrityksiä.
•    Toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa teollisuusyritysten kanssa.
•    Asiantuntijat tarjoavat palvelua osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen, innovaatioiden testaukseen ja kaupallistamiseen sekä korkeatasoisen tutkimustiedon hyödyntämiseen alueen teollisuuden elinvoimaisuuden parantamiseksi.
•    Toimintaa buustaa käyntiin vuoden 2022 alussa aloitettu Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama kehittämishanke.
•    Hankkeen päätavoite on luoda KesTechistä uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä tukeva koulutus- ja TKI-osaamiskeskittymä Ylä-Savoon.
•    Toiminnan ytimen muodostaa Itä-Suomen yliopiston, Savonian-ammattikorkeakoulun ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteinen osaamiskeskittymä.

Savonia-ammattikorkeakoulun, Ylä-Savon ammattioppilaitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon liiton logot

 

Hankkeet Itä-Suomi Tarina Toimintaa ja tuloksia