Hyppää sisältöön

Keski-Suomen ELYn rakennerahastovuosi 2023: Eniten rahoitusta pk-yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn

Julkaisuajankohta 21.2.2024 12.58
Tiedote
Keski-Suomen ELYn rahoitus Länsi-Suomeen vuonna 2023 sekä EU-lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.

Vuosi 2023 oli ensimmäinen täysi päätösvuosi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituskaudella 2021–2027. Valtaosa Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämästä rahoituksesta oli aluekehitysrahasto EAKR:n ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF:n rahoitusta. Sosiaalirahaston ESR+ päätöksiä päästiin tekemään kesällä 2023, mikä näkyy luonnollisestikin hankepäätösten määrässä.

Keski-Suomen ELY myöntää rahoitusta Länsi-Suomen suuralueelle, johon luetaan seitsemän maakuntaa:  Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin liki 44 miljoonaa

EU-rahoituksen määrä oli 43,98 miljoonaa euroa 378 yritykselle. Summasta EAKR-rahoituksen osuus oli 22,9 miljoonaa euroa (256 yritykselle) ja JTF-rahoituksen 21 miljoonaa euroa (122 yritykselle). 

”Rahoituksesta pääosa kohdistui pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn  sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Vihreän siirtymän edistämisen hankkeet kohdistuivat energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä kierotalouden uusiin ratkaisuihin,” kertoo rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin.

ESR+ tukee osaamisen uudistumista ja työmarkkinoiden kohtaantoa

ESR+-hankkeisiin myönnettiin 14,7 miljoonaa euroa, ja hankepäätöksiä tehtiin 48. Hankkeista 15 kohdentuu yhteen maakuntaan. Ryhmähankkeita on rahoitettu 10, ja niissä on yhteensä 32 osahanketta.

”Kehitettäviä teemoja ovat muun muassa työvoiman kohtaanto, tekoälyosaaminen ja sote-sektorin osaamisen uudistaminen. Vielä voisi mainita, että valtakunnalliseen Työvoiman kohtaanto -teemaan rahoitettiin koordinaatiohanke”, rahoituspäällikkö Johanna Latvala kiteyttää.

JTF-ohjelman ennallistamistoimilla edistetään hiilineutraaliutta

Kaudella uusi rahasto JTF on tarkoitettu aluetalouden uudistumiseen ja vauhdittamaan turvatuotannosta pois siirtymistä. JTF-ennallistamishankkeiden rahoitushaut käynnistyivät vuoden 2023 keväällä. Ennallistamiskohteita ja niihin liittyviä tutkimushankkeita rahoitettiin 1,1 miljoonalla eurolla. Hankkeita on kuusi.

Länsi-Suomessa käynnistyi vuonna 2023 myös kaksi ylialueellista koordinaatiohanketta. Niiden tavoite on aktivoida hankehakuja ja antaa neuvoja ennallistamisen toteuttamiseksi. Rahoitusta näihin hankkeisiin myönnettiin 1,2 miljoonaa euroa. 

Liite

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituskatsauksen 2023 tilastoliite (PDF)

Länsi-Suomi