Hyppää sisältöön

Kainuussa innovoidaan dataperusteisen liikkumisen keinoin

Julkaisuajankohta 25.8.2022 13.08
Tiedote
Nainen kuntoilee teknologiaa hyödyntäen
Kuva: Jyväskylän yliopisto

Tiedote on osa Pohjois-Suomen maakuntien sijoituksia aluekehittämiseen -tiedotesarjaa, jolla nostamme esiin alueen hankerahoitusten tuloksia. Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Dataperusteinen liikkuminen – Liikuntadatan hyödyntäminen Kainuussa –hankkeessa vahvistetaan dataperustaisen liikkumisen osaamista. Tulevaisuudessa tavoitteena on uusien liiketoimintamallien kehittäminen liikunta-alalle.

 

 

 

Dataa hyödynnetään yksilöllisen liikkumisen tukena


Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa dataperustaisen liikkumisen osaamista ja liikuntadatan hyödyntämistä Kainuussa. Dataperustaisella liikkumisella tarkoitetaan sitä, että yksilön liikkumisesta tehdään päätöksiä hyödyntämällä dataa. Tämä toteutetaan esimerkiksi seuraamalla liikunnasta palautumista tai lihasvoiman kehitystä, joiden perusteella tehdään päätöksiä tulevasta harjoittelusta. Dataperustainen liikkuminen tukee fyysisen aktiivisuuden tavoitteiden saavuttamista eri ikäryhmissä. Datan avulla voidaan tukea liikkumista yhä yksilöllisemmin. 


Hankkeessa kartoitetaan Kainuun liikunta-alan yritysten liikuntadataan sekä kuntien liikuntapaikoilla toteutettavaan mittaamiseen liittyviä tarpeita. Hankkeeseen sisältyy dataperustaisen liikkumisen mittauskokonaisuuden määrittäminen ja data-alustan kartoittaminen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön Coachtech - datan keruun jatkokehitykseen ja tuotteistamiseen tähtäävät toimet liittyen huippu-urheilun dataan sekä kehitetään KAMK:in liikunnanohjaaja-koulutuksen dataperustaisen liikkumisen osaamista.

 

Tavoitteena uusien liiketoimintamallien kehittäminen liikunta-alalle


Datasta saadaan myöhemmässä vaiheessa uusia ja entistä räätälöidympiä palveluja asiakkaille. Liikuntadatan hyödyntämismahdollisuuksista tuleekin lisätä tietoa liikunta-alan koulutuksen ja yritysten keskuudessa Kainuussa. Tavoitteena on tulevaisuudessa mahdollistaa uusien liiketoimintamallien kehittäminen liikunta-alalle koneoppimista hyödyntämällä. Tähän soveltuu alueen Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n osaaminen ja LUMI EuroHPC supertietokone. Hankkeen keskiössä on se, että supertietokone ei yksin tuo lisäarvoa alueelle, vaan siihen tulee tuoda sopiva tietovarasto. Tässä hankkeessa aloitetaan liikuntadatasta, jonka jälkeen tulevaisuudessa sisältöön tuodaan matkailun ja liiketalouden data.


Hankkeessa hyödynnetään Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian Vuokatin yksikön ja Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n osaamista. Nämä molemmat ovat olleet mukana huippu-urheilun datastrategiatyössä Huippu-urheilun instituutin ja Olympiakomitean kanssa. Työstä on löydettävissä yhtymäkohtia tähän hankkeeseen. Datastrategiatyön tavoitteena on koota huippu-urheilusta saatavaa tutkimus- ja testausdataa urheilijan luvalla sellaiseen muotoon, että sitä voidaan analysoida muun muassa tekoälyä hyödyntäen.

Hankkeessa on toteutettu muun muassa seuraavat toimenpiteet työpaketeittain:

 • Yritysten ja kuntien/kaupunkien tarpeiden kartoittaminen liittyen liikuntadataan
  • Hankkeen alkuvaiheessa suoritettiin laaja kysely kunnille ja liikunta-alan yrityksille (lähinnä kuntosalit) niiden liikuntadatatarpeiden osalta
 • Dataperustaisen liikkumisen mittauskokonaisuuden määrittäminen ja data-alustan kartoittaminen
  • Workshop (2/2022) Vuokatissa mittausten määrittelystä Jyväskylän yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja CSC:n kesken. Artikkeli Liikunta & tiede -lehteen ja HS:n artikkelihaastattelu
 •   Coachtech – järjestelmän datan keruun jatkokehitys ja tuotteistamiseen tähtäävät toimet
  • Järjestelmän teknistä kehittämistä, tuotteistamista ja kaupallistamista sekä käyttöohjemateriaalin tuotteistamista
 • Dataperustaisen liikkumisen opintojakson suunnittelu ja pilotointi
  • Opintojakson rakenteen, pedagogian sisältöjen ja arviointikriteerien suunnittelua. Kokemusta kerätään syyslukukaudella ja mahdollisella jatkoajalla 2023 keväällä tehdään hankkeen lisätyö työpakettiin liittyen

Nainen kuntoilee teknologiaa hyödyntäen

 

 

Hanke on kesken, mutta se on edennyt aikataulussa ja päättynee mahdollisen jatkoajan jälkeen keväällä 2023. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 237 173 € ja EAKR+valtio -rahoitus 166 021 €.

Kainuu Pohjois-Suomi