Hyppää sisältöön

Kaakkois-Suomen maakuntien liittojen EAKR-haku 3.–20.1.2023

Julkaisuajankohta 2.1.2023 14.56
Tiedote
EU-lippu

Hakuilmoitus: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot hakevat EAKR-hankkeita Itä-Kaakko vetylaakson ja Kaakkois-Suomen matkailuyhteistyön kehittämiseen. Haun on avannut koordinoivana liittona Uudenmaan liitto. Haussa haetaan ensisijaisesti ylimaakunnallisia hankkeita, jotka kohdistuvat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueelle.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liittojen haussa haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Haku avataan sekä REACT-EU:n erityistavoitteeseen 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta että erityistavoitteeseen 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. 

Haussa haettavaa rahoitusta on yhteensä 1 325 000 euroa. Hankkeille myönnettävän tuen osuus voi olla enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 20.1.2023. Hankkeiden on päätyttävä viimeistään 31.12.2023. 

Hakukierroksen painotukset

Haussa haetaan ensisijaisesti ylimaakunnallisia hankkeita seuraaviin teemoihin:

  1. Itä-Kaakko vetylaakso

Teemassa tuetaan hankkeita, jotka esim. vahvistavat teknologioita ja uusia energiamuotoja hiilineutraalius-tavoitteiden saavuttamiseksi sekä uusiutuvan energian siirto- ja varastointikapasiteetin kasvattamista. Teeman hankkeisiin kohdennettavan tuen määrä on alustavan suunnitelman mukaan 800 000 €.

  1. Kaakkois-Suomen matkailuyhteistyö

Teemassa tuetaan hankkeita, jotka vahvistavat kaakkoissuomalaista yhteistyötä esim. edistämällä matkailun digitalisaatiota, kehittämällä matkailureittejä ja tuotesisältöjä sekä vahvistamalla yhteistä näkyvyyttä Saksan markkinoilla. Teeman hankkeisiin kohdennettavan tuen määrä on alustavan suunnitelman mukaan 525 000 €.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitoille on jaettu myöntämisvaltuutta REACT-EU:n EAKR-toimenpiteisiin toimintalinjalla 8. Valtuudet tulee käyttää itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin, ensisijaisesti Itä-Kaakko vetylaaksoon ja matkailuyhteistyöhön Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.  

Valintakriteerit 

Hakemusten arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Valintakriteerit kerrotaan tarkemmin hakijan oppaassa. Valintaperusteisiin voit tutustua myös rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa. 

Hakemusten toimitustapa 

Hankehakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 20.1.2023. Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin. Osoita hakemus Uudenmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan Etelä-Karjalan liitto tai Kymenlaakson liitto. 

 

Lisätiedot

 
Etelä-Karjalan liitto
Heli Gynther, aluekehityspäällikkö
puh. 040 485 5109
[email protected]
Marja Kälvälä, rahoitusasiantuntija
puh. 040 674 3523
[email protected] 
Kymenlaakson liitto
Anna-Riikka Karhunen, kehittämispäällikkö
puh. 044 747 8503
[email protected]
Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö
puh. 050 368 3936
[email protected]
Uudenmaan liitto
Ville Pernaa, erityisasiantuntija
puh. 040 153 1198
[email protected]

 

Etelä-Suomi