Hyppää sisältöön

JTF-rahaston työllistymiseen ja osaamiseen liittyvien hankkeiden haku on käynnissä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Julkaisuajankohta 7.9.2023 10.31
Tiedote

Hämeen ELY-keskus on avannut oikeudenmukaisen siirtymän rahaston haun (JTF-TYOS) Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Haku tarjoaa mahdollisuuden hakea rahoitusta hankkeisiin, joilla pyritään täsmälääkkeen omaisesti ehkäisemään ja lieventämään ilmastosiirtymästä koituvia negatiivisia vaikutuksia.

Pääkohderyhmänä ovat turvealalta tai turvealaan liittyviltä aloilta työttömäksi jäävät sekä työttömyysuhan alla olevat. Erityiskohderyhmänä ovat nuoret. Huomioimme myös muita sellaisia alueita ja aloja, jotka kärsivät ilmastosiirtymän vaikutuksista välillisesti tai välittömästi.

Hankkeissa toteutettavien toimenpiteiden tulisi kohdistua mahdollisimman suoraan kohderyhmään, jolloin myös synnytettävät tulokset ovat mahdollisimman konkreettisia ja nopeavaikutteisia.

Pidämme toteutettavissa hankkeissa tärkeänä erityisesti tiivistä työelämäyhteistyötä sekä tavoitteita alueellisten ja paikallisten työvoimatarpeiden ongelmien ratkaisemiseksi. Hankesuunnitelmissa edellytämme myös vahvaa linkitystä alueellisiin siirtymäsuunnitelmiin (PDF).

Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä on Kymenlaaksossa 3,5 miljoonaa euroa ja Etelä-Karjalassa 1 miljoonaa euroa.

Lue lisää oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Tutustu hakuilmoituksiin (EURA2021 -järjestelmä):

Etelä-Suomi