Hyppää sisältöön

Itä-Suomi: Euroopan sosiaalirahasto plus -rahoituksella ratkaisuja jatkuvan oppimisen tarpeisiin

Julkaisuajankohta 5.6.2024 13.30
Uutinen
Digitalisaatio teollisessa työssä.

Yhteiskunnan muutokset, työn ja teknologian murros sekä digitalisaatio muuttavat työelämää. Oppilaitoksilla ja työelämän edustajilla on tärkeä tehtävä kehittää uusia oppimissisältöjä tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tutkintoa opiskelevien lisäksi osaamistaan kehittävät myös jo työssä olevat. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ESR+ -rahoitus tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Itä-Suomessa on käynnistynyt useampi digitaalista osaamista tarjoava hanke.

Uusia osaajia ja uutta osaamista Digitalisaatio teollisessa työssä -hankkeessa

Pohjois-Karjalassa Karelia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian, Digitalisaatio teollisessa työssä -ESR+ hanke on esimerkki ennakointiin ja teknologiateollisuuden muutostarpeeseen perustuvasta hankekokonaisuudesta. Hankkeen taustalla on maakunnan teknologiateollisuuden yritysten kanssa kymmenisen vuotta sitten aloitettu suunnitelmallinen kehittämistyö.

Valmistava teollisuus toimii automatisoiduissa, digitaalisissa tuotantoympäristöissä. Tutkintoon johtavasta koulutuksesta teollisuudella on tarve saada automaation ja digitalisaation osaajia sekä tarve kehittää jatkuvaa oppimista työn ohessa.

”On yhdessä kehitettävä teknologiaa ja osaamista sekä ymmärrettävä, että teknologinen muutos läpileikkaa ja koskettaa kaikkia teollisia työntekijöitä aina tehdastyöntekijöistä insinöörivetoisempaan suunnitteluun, laatuun, työnjohtoon ja tuotannonohjaukseen. Koska teknologinen murros koskettaa teknologiateollisuuden työntekijöitä läpileikkaavasti, on osaamisen ja koulutuksen siirron tapahduttava myös läpileikkaavasti. Insinööri-osaamista ei voi irrottaa ammatillisesta osaamisesta”, kertoo projektipäällikkö Juha Väyrynen Karelia ammattikorkeakoulusta.

”Koulutuksellisesti meidän on teknologisen muutoksen takia huomioitava yhtä-aikaa sekä perusopetus että jatkuva oppiminen ja jatkuvasti kyettävä panostamaan omiin uusiin oppimisympäristöihin”, jatkaa projektiasiantuntija Arttu Arovainio Riveriasta.

Hankkeessa rakennetaan konkreettisia koulutuspilotteja yhdessä alueen teknologiateollisuuden kanssa digitalisaation ja Teollisuus 4.0 viitekehyksen alla. Teknologiateollisuuden yritykset toimivat kohderyhmänä sekä auttavat Kareliaa ja Riveriaa rakentamaan oppimissisältöjä, joita pilotoidaan teollisuuden työntekijöille ja oppilaitosten tutkinto-opiskelijoille. Kehittäminen tapahtuu työelämälähtöisesti.

Jatkossa teollisen työntekijän rooli tuleekin olemaan toimiminen automaattisten, älykkäiden ja digitaalisten tuotantoprosessien yhteydessä unohtamatta kuitenkaan vahvaa käden taitojen perustaa. Ihmisen rooli teollisessa tuotannossa muuttuu, ja teollisen työntekijän osaamisprofiilista tulee entistä tietointensiivisempi.

Uutta osaamista digitointiin

Etelä-Savossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu) ja Kansallisarkisto ovat käynnistäneet yhdessä Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille - ESR+ -hankkeen. Hanke vastaa lisääntyvään digitointiosaamisen tarpeeseen järjestämällä uudenlaista työelämän tarpeet huomioivaa koulutusta sekä ammattikorkeakoulussa että ammatillisessa koulutuksessa.

”Yhä useammalla organisaatiolla eri toimialoilla on tarve digitoida eli muuttaa analogisessa muodossa olevat tietoaineistot digitaaliseen muotoon, jotta aineistot olisivat paremmin hyödynnettävissä. Samaan aikaan digitoinnissa tarvittavaa osaamista on kokonaisuutena saatavilla hyvin vähän”, toteaa projektipäällikkö Kiti Venäläinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Käynnistynyt hanke toteuttaa työelämälähtöisiä digitoinnin koulutuksia kahdelle eri koulutusasteelle kouluttamalla kaikkiaan 60 henkilöä. Kohderyhminä ovat mm. yritykset, kunnat, hyvinvointialueet, kirjastot, arkistot ja museot.

Digitoinnin toteuttaja, tallennetuotannossa työskentely -koulutus järjestetään Samiedun ja Kansallisarkiston yhteistyönä. Käytännönläheinen, suoraan työelämään tähtäävä koulutus toteutetaan monimuotoisena sisältäen verkko-opintoja, lähiopetuspäiviä, työelämässä oppimista ja hankitun osaamisen todentamisen näytöllä.

Xamkin ja Kansallisarkiston yhdessä toteuttama Digitoinnin kehittäjä -koulutus tarjoaa osallistujille tietoa jatkuvasti kehittyvistä digitalisaation vaatimuksista, antaa ymmärrystä digitointiprosessin ja -projektien läpiviennistä sekä edistää digikyvykkyyttä.  

Tutkimuspäällikkö Miia Kososen mukaan hanke luo ja vakiinnuttaa kansallisesti ainutlaatuiset digitoinnin koulutukset sekä uutena luotavan Digitoinnin osaamisverkoston vastaten näin työelämän tarpeeseen. Koulutukset ovat jo osoittaneet tarpeensa.

”Xamkin ensimmäinen kurssiryhmä täyttyi kahdessa minuutissa. Keväällä toteutetuista koulutuksista saatu palaute on myös ollut positiivista ja opiskelijat ovat olleet innoissaan uuden oppimisesta”, kertovat Kosonen ja Venäläinen.


Teksti:
Pia Pirskanen, rahoitusasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus
Sirpa Raassina, rahoitusasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus

Kuva: Juha Väyrynen
​​​​​​​

Perustiedot hankkeista

Hankkeen nimi: Digitalisaatio teollisessa työssä
Verkkosivut:

Digitalisaatio teollisessa työssä (karelia.fi)
Hankkeet ja kehittämistoiminta (riveria.fi)

Päähankkeen toteuttaja: Karelia ammattikorkeakoulu Oy
Osahankkeen toteuttaja: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Toimintalinja ja erityistavoite: 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi,  4.2. Uutta osaamista työelämään
Toteutusaika: 1.10.2023–30.9.2026
Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rahasto: Euroopan sosiaalirahastoplus (ESR+)
Rahoituksen määrä: Kokonaiskustannukset: 822 564 euroa, myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 658 050 euroa (80 %)
Lisätietoja:

- Juha Väyrynen (lehtori ja seniori projektipäällikkö),
​​​​​Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, [email protected]
- Arttu Arovainio (projektiasiantuntija), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, [email protected]

 

Hankkeen nimi: Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille
Verkkosivut:

Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille (xamk.fi)
JoDi - Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digiosaajille (samiedu.fi) ​​​​​​​
JoDi - Joustavat koulutus ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille (kansallisarkisto.fi) 

Päähankkeen toteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osahankkeen toteuttaja: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Kansallisarkisto
Toimintalinja ja erityistavoite: ESR+ /TL 4/ Erityistavoite 4.2. Uutta osaamista työelämään
Toteutusaika: 1.5.2023–31.5.2025
Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rahasto: Euroopan sosiaalirahastoplus (ESR+)
Rahoituksen määrä: Kokonaiskustannukset: 640 271 euroa, myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 512 217 euroa (80 %)
Lisätietoja:

- Kiti Venäläinen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, [email protected]
- Miia Kosonen, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, [email protected]

Hankkeet Itä-Suomi Rahoitus