Hyppää sisältöön

Itä-Suomessa haettavissa rahoitusta kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen

1.3.2024 13.39
Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus avaa Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa kansalaistoimijalähtöisten hankkeiden haun 1.3.2024. Haku on avoinna 10.5.2024 saakka. Tähän hankehakuun on varattu Itä-Suomessa 1 950 000 euroa. Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeille, jotka lisäävät osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä, vahvistavat erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia osallistua ESR+ -ohjelman toteutukseen sekä edistävät pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista koordinaatiota.

Hankehaulla tavoitellaan kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen vahvistamista ja asukkaiden osallistamista mukaan kehittämistyöhön. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien palveluiden, hyvinvoinnin ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.


Hankkeet voivat tukea nivel- ja riskivaiheessa sekä kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi vahvistamalla toimintakykyä ja valmiuksia koulutus- tai työpolulle siirtymiseksi luovien alojen menetelmien ja kulttuurihyvinvoinnin keinoin tai rakentamalla osallistavia työmarkkinoita.
Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden, kieli-, kulttuuri- ja seksuaalivähemmistöjen, maahan muuttaneiden ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteumista, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja yhteisöihin kiinnittymistä. Hankkeilla voidaan myös vahvistaa heikommassa asemassa olevien kohderyhmien mielen hyvinvointia ja arjentaitoja, perheiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä torjutaan ylisukupolvista huono-osaisuutta.


Lisäksi tuetaan sosiaalista osallisuutta edistävien toimintamallien suunnittelua ja kokeilukulttuuria kohderyhmälähtöisen pilotoinnin kautta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi helposti saavutettavia ja kohderyhmien arkiympäristöihin tuotavia palveluita kuten ESR+ -ruoka-apuhankkeisiin liittyviä osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita.


Hakuilmoitukset löytyvät:

•    Etelä-Savo: EURA 2021: Etelä-Savon kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen haku (2/24)
•    Pohjois-Karjala: EURA 2021: Pohjois-Karjalan kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen haku (2/24)
•    Pohjois-Savo: EURA 2021: Pohjois-Savon kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen haku (2/24)


Haut ovat auki 10.5.2024 asti. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä hakuilmoituksesta löytyviin ELY-keskuksen yhteyshenkilöihin. Jokaisessa maakunnassa toimii myös Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke kansalaistoimijalähtöisten hankkeiden valmistelua ja koordinaatiota.


•    Etelä-Savossa JELPPIS: JELPPIS - osaamista ja tukea hankekehittämiseen - Xamk
•    Pohjois-Savossa Koonto: Koonto- hanke | Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry (pssotu.fi)
•    Pohjois-Karjalassa Kanto: KANTO2-hanke - Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (pksotu.fi)