Hyppää sisältöön

Itä-Suomessa haettavissa ESR+ ja EAKR-rahoitusta

Julkaisuajankohta 17.6.2024 11.06
Tiedote

Itä-Suomessa on avautunut 17.6.2024 uusia hankehakuja ja uusia avataan vielä 24.6.2024. Haut ovat auki 27.9.2024 asti. Hakuihin liittyen pidetään infotilaisuus 19.8.2024 klo 9-11.

Etelä-Savon ELY-keskus on avannut hankehakuja liittyen:

 1. Ilmastonmuutoksen torjunta ja sopeutuminen Itä-Suomessa (EAKR, TL2)
 2. Toimintaympäristön kehittämisavustus ja elinkeinoelämälähtöinen tutkimus Itä-Suomessa (EAKR, TL1 ja TL2)
 3. Työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden lisääminen (ESR+, TL4) (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, EURA 2021: Pohjois-Savon ESR+ hankehaku (2/2024))

EAKR etsii ratkaisuja kestävään toimintaan

Teemassa haemme hankkeita, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen Itä-Suomessa. Rahoitusta myönnetään projekteille, jotka kehittävät ratkaisuja ja toimenpiteitä vähentääkseen ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Painopistealueet:

 1. Energiatehokkuuden parantaminen
 2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 3. Kiertotalouden edistäminen

Toimintaympäristön kehittämishankkeilla rakennetaan kasvua ja kansainvälistymistä

Toimintaympäristön kehittäminen kohdentuu hankkeisiin jotka parantavat Itä-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja innovaatiokykyä. Rahoitusta myönnetään projekteille, jotka edistävät yritysten yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa ja kehittävät uusia liiketoimintamalleja ja teknologioita.

Hankkeiden tulee olla selkeästi rajattuja ja niiden tulee kohdentua:

 1. Elinkeinoelämän kehittäminen
 2. Tutkimus- ja kehitystoiminta
 3. Kansainvälistyminen ja verkostoituminen

ESR+ hankkeissa seurataan muutosta

Tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edistävät työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja osaamisen kehittämistä erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien parissa. Haemme projekteja, jotka luovat uusia työmahdollisuuksia, lisäävät yhteiskunnallista osallisuutta ja parantavat kohderyhmien osaamista.

Painopistealueet:

 1. Työllisyys: Projektit, jotka edistävät työelämävalmiuksia ja työllistymistä, erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten parissa.
 2. Osaaminen: Koulutus- ja kehittämishankkeet, jotka parantavat osallistujien ammattitaitoa ja kilpailukykyä työmarkkinoilla.
 3. Osallisuus: Hankkeet, jotka lisäävät heikommassa asemassa olevien ryhmien osallisuutta yhteiskunnassa ja yhteisöissä.

Lisätietoja hakuprosessista ja vaatimuksista löydät hakuilmoituksista. Hakuihin liittyvä hakuinfo tullaan pitämään elokuussa ja lisätietoja hakuinfoon liittyen päivitetään tapahtuman alle, joka löytyy rakennerahastojen tapahtumakalenterista: https://rakennerahastot.fi/tapahtumat/2024-08-19/hakuinfo-kansalaistoimijalahtoisen-kehittamisen-rahoitushakuihin-ita-suomessa

Itä-Suomi