Hyppää sisältöön

Itä-Suomessa avattu hankehaku liikenne- ja logistiikkahankkeille

9.2.2023 10.15
Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskuksessa on haettavana rahoitusta tuotannollisten pk-yritysten ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liikenteen) kehittämis- ja investointihankkeisiin. Rahoitusta myönnetään Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

Alueen mikro- ja pk-yritysvaltainen yrityskanta edellyttää yritysten kasvun tukemista. Erityistavoitteen toimenpiteillä parannetaan ja nykyaikaistetaan em. pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen- ja logistiikan yhteyksiä, eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteen liitettävyyttä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä tieliikenneväyliä ja -palveluita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. 

Haku on auki: 8.2.-17.3.2023

Hankkeelle on eduksi mikäli, 

  • Hankkeella edistetään liikenteen älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja, melutason alentamista ja liikenneturvallisuutta paikallistasolla.
  • Hankkeella kehitetään uusiutuvia ja vaihtoehtoisia voimanlähteitä käyttäviä liikennemuotoja sekä niihin liittyviä teknologioita (esim. liittymärakenteet) erityisesti harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien olosuhteet huomioiden. 
  • Hankkeella edistetään liikenteen energiatarpeen vähentämiseen sekä liikennejärjestelmien strategiseen suunnitteluun ja digitalisaatioon kytkeytyviä investointeja 

Investointihankkeiden on täytettävä DNSH (Do No Significant Harm) -periaatteen kriteerit. DNSH-arvioinnissa varmistetaan, ettei elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettava hanke aiheuta haittaa seuraaville ympäristötavoitteille:

  • ilmastonmuutoksen hillintä
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • siirtyminen kiertotalouteen
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Maakuntakohtaiset haut löytyvät:

Hakuihin liittyen järjestämme myös hakuinfoja (tietoja päivitetään lähiaikoina):