Hyppää sisältöön

Interreg- ja ENI-yhteysverkkojen kokous pidettiin 15.3.2023

Julkaisuajankohta 29.3.2023 14.03

Yhteysverkkojen kokouksessa käytiin läpi ohjelmakausien 2014-2020 ja 2021-2027 ohjelmakohtaiset kuulumiset.

Interreg- ja ENI-yhteysverkot kokoontuivat Helsingissä 15.3.2023 käymään läpi ohjelmakohtaiset tilannekuvat. Ohjelmat olivat laajasti edustettuina sekä 2014-2020- että 2021-2027 –ohjelmakausien osalta. Ohjelmien määrässä on eroja ohjelmakausien välillä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 muutti Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettavien EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (Interreg NEXT) 2021-2027 toimintaympäristön. Kaakkois-Suomi – Venäjä, Karelia- ja Kolarctic Interreg NEXT -ohjelmien valmistelu keskeytettiin ja ne eivät tule käynnistymään ohjelmakaudella 2021–2027. Lisäksi ohjelmakauden 2014-2020 Interreg Nord ja Interreg Botnia Atlantica -ohjelmat ovat yhdistyneet ohjelmakaudella 2021-2027 Interreg Aurora –ohjelmaksi, joka myös osaltaan vähentää uuden ohjelmakauden ohjelmien määrää.

Kokouksessa läpikäydyt aihekokonaisuudet:

  • ENI CBC –ohjelmien hallintoviranomaiset esittelivät katsauksen ohjelmien loppuvaiheen toimeenpanoon ilman venäläisiä kumppaneita, ohjelmien tulokset sekä sulkemisvaiheen suunnitelmat,
  • TEM esitteli ulkorajaohjelmien kaudelle 2021-2027 varattujen EAKR-varojen uudelleen allokoinnin ajankohtaisen tilanteen,
  • Uudenmaan liitto esitteli tilannekatsauksen hallinnollisten tarkastusten ja kansallisen vastinrahoituksen myöntämisen osalta ohjelmakaudella 2021-2027,
  • Interreg-ohjelmien kansalliset yhteyshenkilöt ja TEM:n edustajat esittelivät kauden 2014-2020 ohjelmien tuloksia sekä kauden 2021-2027 ohjelmien käynnistymisen tilanteen.

Ohjelmien diaesitykset voi pyytää erityisasiantuntija Ossi Tornbergilta: [email protected]; 029 504 7390.