Hyppää sisältöön

Innovaatio- ja osaamisverkostot teemassa auki tutkimushankehaku

Julkaisuajankohta 17.1.2023 13.30
Tiedote
Innovaatio- ja osaamisverkostot teemassa haetaan elinkeinoelämäverkottuneita tutkimushankkeita

Tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Tutkimuksen tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin ja nopeammin yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksien kasvuliiketoiminnassa.

Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallinen teema (EAKR) luo paremmat valmiudet alueellisille TKI-toimijoille rakentaa laajoja ja vaikuttavia hankekokonaisuuksia ja yhteistyöverkostoja, jotka kykenevät hyödyntämään myös EU:n kilpailtuja rahoitusinstrumentteja kuten Euroopan Horisontti ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmia.

Teeman kautta edistetään tutkimus- ja kehitysinvestointeja erityisesti vihreän siirtymän ja digitaaliseen muutokseen kannustaen. Teema täydentää yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maakuntien omia älykkään erikoistumisen strategioita osaamis- ja innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Teema kannustaa alueellisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tässä haussa haetaan elinkeinoelämäverkottuneita tutkimushankkeita seuraaviin teemoihin:

  • Uudistuva valmistava teollisuus: Esimerkiksi digitalisaation ja datatalouden mahdollisuudet johtamisessa sekä tuote- ja palveluliiketoiminnassa, älykkäiden pintojen, tekoälyn, Interner of things, robotiikan, fotoniikan ja Extended realityn mahdollistamien ratkaisujen hyödyntäminen teollisuuden tuotteissa, palveluissa, tuotanto- ja liiketoimintaprosesseissa.
  • Hyvinvointi ja terveys: Hyvinvointi- ja terveyspalveluja merkittävästi uudistavien personoitujen ja älykkäiden ratkaisujen kehittäminen ja skaalautuvat liiketoimintamallit
  • Kestävät ja älykkäät elinympäristöt: esimerkiksi vihreät ja älykkäät energiajärjestelmät, teollisuuden ja yhdyskuntavesien kiertotalousratkaisut, hiilineutraalit rakentamisratkaisut (esimerkiksi kaavoitus, komponentti, tuote, rakennukset, korttelit)

Rahoitusta voivat hakea julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä säätiöt, joiden tehtävänä on määritetty tutkimuksen tekeminen. ELY-keskus varautuu rahoittamaan hankkeita tässä haussa vuoden 2023 aikana arviolta 5 000 000 eurolla. Hankkeiden tukitaso on pääsääntöisesti enintään 80% hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Rahoitettavissa hankkeissa tavoitellaan hyviä elinkeinoelämäverkottuneita tutkimushankkeita, joilla on tunnistettuina useita rinnakkaisia hyödyntämispolkuja. Hankkeissa tulee olla vähintään 2 hanketta rahoittavaa yritystä, vähintään 2 eri maakunnissa sijaitsevaa tutkimusorganisaatiota sekä kv-yhteistyötä sisältävät hankkeet priorisoidaan.

Lisätietoja hakuilmoituksesta: EURA 2021: Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallisen teeman tutkimushankehaku

Hakemukset jätetään EURA2021-järjestelmässä Etelä-Savon ELY-keskukselle viimeistään 20.3.2023.

Hakuun liittyvät yleiset kysymykset ja lisätietoja:
Tiina Arpola, tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Sari Pikkarainen, sari.pikkarainen(at)ely-keskus.fi
 

Valtakunnallinen