Hyppää sisältöön

Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman tutkimushankehaku on auki

Julkaisuajankohta 15.4.2024 13.25
Tiedote
Innovaatio- ja osaamisverkostot tutkimushankehaku on avoinna

Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallisessa teemassa on avattu elinkeinoelämälähtöisten tutkimushankkeiden haku. Teema luo alueellisille TKI-toimijoille paremmat valmiudet rakentaa laajoja ja vaikuttavia hankekokonaisuuksia ja yhteistyöverkostoja, joilla nähdään laajempia hyödyntämismahdollisuuksia sekä liiketoiminnassa että kansainvälisessä hanketoiminnassa.

Teeman kautta edistetään tutkimus- ja kehitysinvestointeja erityisesti vihreän siirtymän ja digitaaliseen muutokseen kannustaen. Teema täydentää yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maakuntien omia älykkään erikoistumisen strategioita osaamis- ja innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Teema kannustaa alueellisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Tutkimuksen tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin ja nopeammin yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisessä. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksien kasvuliiketoiminnassa. 

Rahoitettavissa hankkeissa tavoitellaan laadukkaita ja vaikuttavia elinkeinoelämäverkottuneita tutkimushankkeita, joilla on tunnistettuina useita rinnakkaisia hyödyntämispolkuja esimerkiksi liiketoiminnassa ja kansainvälisessä hanketoiminnassa.

Tässä haussa haetaan elinkeinoelämäverkottuneita tutkimushankkeita seuraaviin teemoihin:

  • Uudistuva valmistava teollisuus: Digitalisaation hyödyntäminen kehitettävissä tuotteissa, palveluissa sekä tuotanto- ja liiketoimintaprosesseissa. Esimerkiksi älykkäät pinnat, tekoäly, Internet of Things, robotiikka, fotoniikka, Extented reality, autonominen ohjaus, kuvantaminen, sensorit ja anturit sisältäen mahdolliset kaksoiskäyttöteknologiat.

  • Hyvinvointi ja terveys: Hyvinvointi- ja terveyspalveluja merkittävästi uudistavien personoitujen ja älykkäiden ratkaisujen kehittäminen ja skaalautuvat liiketoimintamallit

  • Kestävät ja älykkäät elinympäristöt: esimerkiksi vihreät ja älykkäät energiajärjestelmät, teollisuuden ja yhdyskuntavesien kiertotalousratkaisut, hiilineutraalit rakentamisratkaisut (esimerkiksi kaavoitus, komponentti, tuote, rakennukset, korttelit)

Rahoitusta voivat hakea julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä säätiöt, joiden tehtävänä on määritetty tutkimuksen tekeminen. ELY-keskus varautuu rahoittamaan hankkeita tässä haussa enintään 7 000 000 eurolla.

Haku on auki 31.7.2024 asti. Ennen hakemuksen jättämistä ole yhteydessä rahoittajaan. Tarjoamme hakijoille hankesparrausaikoja, jotka ovat varattavissa koordinaatiohankkeen nettisivuilta: https://www.innoverkostot.fi/. Sparrausajat sijoittuvat 10 -14.6.2024 ja 17-19.6.2024. Valmistaudu sparraukseen! Tukiaineisto löytyy koordinaatiohankkeen nettisivuilta.

Lisätietoja:

Hakuilmoitus: EURA 2021: Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallisen teeman tutkimushankehaku 1/2024

Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 131, [email protected]
Gitte Meriläinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, +358 295 038 118, [email protected]
Martti Mäkimattila, LAB-ammattikorkeakoulu, +358 40 7388177, [email protected]

Valtakunnallinen