Hyppää sisältöön

Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman haku kiinnosti hakijoita

Julkaisuajankohta 24.3.2023 9.41
Tiedote

Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallisessa teemassa haettiin sekä teeman koordinaatiohankkeelle toteuttajaa että elinkeinoelämälähtöisille tutkimushankkeita. Haut kiinnostivat hakijoita ja hankkeita saapui 52 kpl.

Koordinaatiohakuun saapui 6 kokonaisuutta 8 hakijalta. Tavoitteena on saada hanke käyntiin vielä keväällä. Koordinaatiohankkeen toteuttajalta/toteuttajilta edellytetään kansallisen innovaatiopolitiikan, TKI-toimijoiden ja verkostojen sekä eri rahoitusinstrumenttien ja julkisen hanketoiminnan vahvaa tuntemusta. Koordinaatiohankkeelta odotetaan yhteistyökyvykkyyttä sekä joustavuutta muuttuvissa tilanteissa. Hanke tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Elinkeinoelämälähtöinen tutkimushankkeiden haussa painotettiin kolme teemaa: Uudistuva valmistava teollisuus, Hyvinvointi ja terveys sekä Kestävät ja älykkäät elinympäristöt. Hakuun saapui 15 hankekokonaisuutta 24 hakijaorganisaatiolta. Hankkeet painottuivat uudistuvaan valmistavaan teollisuuteen 7 kpl, Kestävät ja älykkäät elinympäristöt 7 kpl ja Hyvinvointi ja terveys 1 kpl. Hakemusten suunniteltu EU-rahoitusosuus on yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Rahoitettavat hankkeet käynnistyvät syksyllä 2023.

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman EAKR- ja ESR+ rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu nimensä mukaisesti valtakunnallisesti.

Etelä-Savon ELY-keskus toimii välittävänä toimielimenä Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallinen teemassa, joka on yksi viidestä Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelman strategisesta hankkeesta. Teema kannustaa alueellisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Tavoitteena on tukea tutkimusosaamisen nopeampaa siirtymistä yritysten liiketoiminnaksi, osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Tutkimuksen tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin ja nopeammin yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.

Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallinen teema tekee tiivistä yhteistyötä Kestävän kaupunkikehittämisen koordinaation kanssa yhteisen kattoteeman Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -teeman alla. Lisätietoja: Innokaupungit - Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä!

Lisätietoa:
yritysasiantuntija Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 131, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
yritysasiantuntija Sari Pikkarainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 089, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 091, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Valtakunnalliset teemat: Valtakunnalliset teemat | Rakennerahastot
Innovaatio- ja osaamisverkostot: Innovaatio- ja osaamisverkostot | Rakennerahastot

Valtakunnallinen