Hyppää sisältöön

Innovaatio- ja osaamisverkostot -teema hakee koordinaatiohanketta

17.1.2023 13.04
Tiedote

Teeman tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Etelä-Savon ELY-keskus hakee nyt teemalle koordinaatiohanketta. Koordinoiva hanke toteutetaan yhteistyössä rahoittavan viranomaisen kanssa muiden rahoitettavien hankkeiden tavoin.

Innovaatio- ja osaamisverkostot valtakunnallinen teema (EAKR) luo paremmat valmiudet alueellisille TKI-toimijoille rakentaa laajoja ja vaikuttavia hankekokonaisuuksia ja yhteistyöverkostoja, jotka kykenevät hyödyntämään myös EU:n kilpailtuja rahoitusinstrumentteja kuten Euroopan Horisontti ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmia.

Teema kannustaa alueellisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Teeman tärkeimpänä tavoitteena on nopeuttaa tutkimusosaamisen hyödyntämistä ja siirtoa yritysten kasvavaksi liiketoiminnaksi.

Teeman tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Tutkimuksen tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin ja nopeammin yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.

Etelä-Savon ELY-keskus hakee nyt teemalle koordinaatiohanketta. Koordinoiva hanke toteutetaan yhteistyössä rahoittavan viranomaisen kanssa muiden rahoitettavien hankkeiden tavoin. Rahoitusta voivat hakea julkiset ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä säätiöt.

Hanke:

  • edesauttaa Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman vaikuttavuustavoitteiden ja tuloksellisuuden toteutumista
  • kasvattaa TKI-innostusta, lisää teeman tunnettavuutta ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa valtakunnallisia yhteistyöverkostoja
  • järjestää teeman tavoitteita ja tuloksellisuutta toteuttavia tilaisuuksia, työpajoja ja muita verkostotapahtumia
  • viestii teeman tavoitteista, tuloksista ja tilaisuuksista

Lisätietoja hakuilmoituksesta: EURA 2021: Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) valtakunnallisen teeman koordinaatiohanke

Hakuun liittyvät yhteydenotot ja lisätiedot:
Tiina Arpola, tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Sari Pikkarainen, sari.pikkarainen(at)ely-keskus.fi