Hyppää sisältöön

Innokaupungit, Jyväskylä: Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku 2.5.‒12.6. 2024

Julkaisuajankohta 2.5.2024 10.02
Tiedote
EAKR-haku on auki 2.5. - 12.6.2024 Jyväskylän kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen hankerahoitus. Taustakuvana kaupunki sekä logot Euroopan unionin osarahoittama, Keski-Suomen liitto ja Jyväskylän kaupunki.

Onko sinulla idea hankkeesta, joka vahvistaa Jyväskylän innovaatiovetoista kasvua ja asemaa korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena?

EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa Suomessa toteuttava ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi sisältää kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuuden, jossa toteutetaan kaupunkien ja työ- ja elinkeinoministeriön välisten ekosysteemisopimusten mukaisia kehittämishankkeita. Tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI), tiivistää innovaatiotoiminnan yhteistyöverkostoja ja edistää uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla Suomen kilpailukykyä.

Jyväskylän kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen 4. EAKR-rahoitushaun hakuaika on 2.5.‒12.6.2024. Haettavana on noin 509 000 euroa

Jyväskylän ekosysteemisopimuksen painopisteet ovat liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teollisuus. Haemme nyt hankkeita, joilla lisätään toimijoiden välistä, uusia ratkaisuja tuottavaa tuloksellista yhteistyötä Jyväskylässä. Haku kohdistuu Uudistuva ja osaava Suomi -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 1. Innovatiivinen Suomi. 

Katso rahoitushaun tarkemmat tiedot hakuilmoituksesta (EURA2021).

Seuraava kestävän kaupunkikehittämisen hakuaika on suunniteltu vuodelle 2025.

Jyväskylä on yksi Suomen Innokaupungeista (innokaupungit.fi), jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kaupungeissa. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja tekevät kokeiluita. 

Lisätiedot

Iiris Asunmaa, kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki, puh. 050 472 4253, iiris.asunmaa(at)jyvaskyla.fi

Hilkka Laine, rahoituspäällikkö, Keski-Suomen liitto, puh. 040 595 0014, hilkka.laine(at)keskisuomi.fi

Jyväskylän kaupungin verkkosivut 
Keski-Suomen liiton verkkosivut
Rakennerahastot.fi -verkkosivut

Länsi-Suomi