Hyppää sisältöön

Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hanke tukee kuntia ja yrityksiä

Julkaisuajankohta 9.5.2023 8.10
Tiedote

Pohjois-Karjalan kuntien ilmastotyötä vauhditti viime vuonna maakuntaliiton Päästöt kuriin – tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä -hanke. Tänä vuonna työtä on jatkettu Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hankkeen kautta. Kuntien lisäksi kohderyhmänä ovat yritykset.

Hankkeen tavoitteena on luoda kunnille ja yrityksille toimintatapoja, jotka tukevat kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja ekologista kestävyyttä. Toimintatapojen tulee olla myös kestäviä taloudellisesti ja sosiaalisesti sekä tuoda työtä ja uudenlaisia yrittämisen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalaan.

Kunnille hanke tarjoaa tietoa ja tukea muun muassa ilmastotyön toimintamallien edistämiseen, ilmastosuunnitelman laadintaan ja ilmastorahoituksen hakemiseen. 

Yrityksille hanke tarjoaa maksutonta asiantuntijatukea yrityksen lähtötilanteen selvittämiseen ja päästövähennyspolun laatimiseen sekä järjestää koulutuksia.

- Syksyllä 2023 järjestetään neljä avointa koulutusta kaikille yrityksille. Yhtenä teemana on, kuinka vastuullisuus ilmasto- ja ympäristöasioissa voi olla osa yrityksen brändiä ja tuoda jopa kilpailuetua, projektipäällikkö Eetu Ahlberg kertoo.

Julkiset hankinnat on yksi merkittävimmistä kunnan työkaluista päästöjen vähentämiseksi. Hanke järjestää kunnille ja yrityksille yhteisiä tilaisuuksia, joiden teemana on julkisten hankintojen kehittäminen. Tavoitteena on lisätä ilmastokestävien julkisten hankintojen määrää kilpailutuksissa lisäämällä vuorovaikutusta ja tuomalla lisää tietoa ilmastokriteereistä julkisten hankintojen tueksi. 

Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hanke kestää vuoden 2023 loppuun. Sille on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 82 206 euroa. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Täysimääräinen valtionavustus kunnan ilmastosuunnitelman laadintaan 

Ilmastolain päivitys hyväksyttiin lokakuussa 2022. Laki velvoittaa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Kunnan ilmastosuunnitelma on laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyy valtuusto. Ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa tavoitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään.

- Ilmastosuunnitelman laatiminen on tärkeä askel kunnan ilmastotyössä. Hyvä suunnitelma määrittelee toiminnan raamit ja asettaa tarvittavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi, Eetu Ahlberg sanoo. 

Niille kunnille, joilta ilmastosuunnitelma vielä puuttuu, voidaan myöntää täysmääräistä valtionavustusta ilmastosuunnitelmien valmisteluun. Avustus on jatkuvassa haussa. Kuluvalle valtuustokaudelle avustusta suositellaan haettavan viimeistään 31.8.2024.

 

Lisätiedot: projektipäällikkö Eetu Ahlberg, Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hanke p. 050 340 9009, [email protected]
 

Itä-Suomi Pohjois-Karjala Toimintaa ja tuloksia