Hyppää sisältöön

HAKUINFO: Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta

Julkaisuajankohta 30.5.2023 13.39
Tiedote

Etsimme nyt valtakunnallisesti vaikuttavia hankkeita painottuen aikuisten sosiaalipalvelujen ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävien sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Erityistavoitteen 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tervetuloa hakuinfoon ma 12.6. klo 9.30-11.30 (Teams-kokous).

Tule kuulemaan avoimesta ESR+ -hankehausta Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta (erityistavoite 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen).

Esittelemme infotilaisuudessa avoinna olevan haun sisältöjä, hakemuksen tekemistä ja valintaprosessia.

Hakuinfon järjestävät Hämeen ELY-keskus ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Ilmoittaudu hakuinfoon >>

Teeman rahoitusta välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman sisältöä ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Haku toteutetaan valtakunnallisessa teemassa Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta. Haku koskee teeman sisältöosioita Aikuisten sosiaalipalvelujen kehittäminen ja Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjunta.

Tutustu hakuilmoitukseen >> (EURA2021 -järjestelmä)

Ohjelma-asiakirja >> Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027

Lisätietoa ko. teemasta >>

 

Valtakunnallinen