Hyppää sisältöön

Haku avoinna – Kymenlaakson liiton haku itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin

Julkaisuajankohta 22.5.2023 4.00
Tiedote
Haku on avoinna

Haussa haetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia EAKR-hankkeita. Rahoitus kohdistuu itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin, ensisijaisesti ilmaliikenneverkoston uudistamiseen usean maakunnan yhteistyönä. Hankkeiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla ylimaakunnallisia.

Haku koskee ohjelman toimintalinjoja 1 Innovatiivinen Suomi ja 2 Hiilineutraali Suomi sekä niiden erityistavoitteita

  • 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
  • 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
  • 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Haku on avoinna avoinna 22.6.2023 saakka. Tässä haussa varaudutaan rahoittamaan hankkeita enintään 1,5 miljoonalla eurolla. 

Haun avaa koordinoivana liittona Uudenmaan liitto. Tarkemmat tiedot haun sisällöistä löytyvät hakuilmoituksesta, joka on julkaistu EURA 2021 -järjestelmässä: Hakuilmoitus | Kymenlaakson liiton haku itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin

 

Lisätietoja hakuun liittyen:

Kymenlaakson liitto
Anna-Riikka Karhunen, kehittämispäällikkö, puh. 044 747 8503
Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö, puh. 050 368 3936
[email protected]

Uudenmaan liitto
Antti Taronen, erityisasiantuntija, puh. +358 40 507 9998
[email protected]


 

Etelä-Suomi