Hyppää sisältöön

Etelä-Suomen teemaviikko: Miten ja miksi viestin hankkeestani?

Julkaisuajankohta 22.11.2022 7.00
Tiedote
Nainen tähyilee kaukaisuuteen.

Viestinnän tehtävänä on saada hankkeessa tehty työ näkyväksi ja auttaa saamaan aikaan ne asiat, joita hankkeessa tavoitellaan. Eri viestintätapoja ja -kanavia käyttäen kerrotaan, miksi hanke on olemassa ja mitä siinä tehdään.

Mitä viestin? 

Hankkeen olemassaolo ei itsessään ole kiinnostavaa. Konkreettiset teot ja tulokset sen sijaan ovat.  

Yksinkertaistettu ohje hankkeen viestintään on: Kerro tekemisen lisäksi tuloksista ja hankkeen aikaansaamista vaikutuksista. Miten hanke on muuttanut maailmaa? Viestinnän ytimenä ovat faktat: tulokset, vaikuttavuus, vertailu. 

Kenelle viestin? 

Määrittele, mitkä ovat hankkeen viestinnän kohderyhmät ja miksi hankkeesta viestitään. Mitä tavoittelen viestinnällä? Onko tärkeintä näkyvyys, hankkeen tavoitteiden edistäminen, tiedon lisääminen vai asenteiden muokkaus? Valitse hankeviestinnän kanavat kohderyhmien ja tarpeen mukaan. Myös hankkeen sidosryhmien viestintäkanavat kannattaa hyödyntää. 

Kuka viestii? 

Jokainen hankkeessa työskentelevä on vastuussa hankkeen viestinnästä ja näkyvyydestä. Oman organisaation viestintäosasto on varmasti myös tukena ja sparraamassa tarpeen mukaan. Sovi hankkeen alussa viestinnän työnjaosta organisaatiosi viestintäosaston kanssa. 

Tee ainakin tämä 

Hankkeen velvollisuutena on noudattaa viestinnässä rahoittajan antamia viestintäohjeita. EU-rahoitteisissa hankkeissa käytetään EU-lipputunnusta kaikessa viestinnässä ja viestintäkanavissa. Viestintäohjeiden noudattaminen on edellytyksenä viestinnästä aiheutuvien kulujen korvaamiseen, ja laiminlyönti voi johtaa jopa tuen takaisinperintään. Tämän vuoksi ohjeisiin kannattaa tutustua huolella. Tarkemmat ohjeet rakennerahastovaroin rahoitetun hankkeen viestinnästä löydät osoitteesta https://rakennerahastot.fi/viestinta.  

Muuta huomioitavaa 

Jos tilaat hankkeen viestintää tai markkinointia ulkopuolelta, tarkista, onko organisaatiollasi voimassa olevaa puitesopimusta näihin hankintoihin. Budjetoi viestintään tarpeeksi rahaa. 

Kuvien käytössä on huomioitava kuvien julkaisuoikeudet sekä kuvissa esiintyvien henkilöiden suostumus kuvien käyttöön. 

Ja lopuksi: Pohdi hyvissä ajoin, miten viestitään, kun hanke loppuu. Mitä tapahtuu esimerkiksi verkkosivuille ja sosiaalisen median tileille? Hankkeet ovat sekä omia itsenäisiä kokonaisuuksiaan että osa hanketta toteuttavan organisaation toimintaa ja vaikuttamista. Hankkeiden toiminnasta ja niiden tuloksista viestiminen on tärkeää ennen kaikkea hankkeiden tavoitteiden kannalta, mutta samalla tuodaan esiin myös organisaation profiilia. 

Viesti avoimesti ja aktiivisesti!

Etelä-Suomi