Hyppää sisältöön

Etelä-Savon JTF-haut auki 21.4.2023

Julkaisuajankohta 20.4.2023 9.53
Tiedote

Etelä-Savon maakuntaliitto avaa kaksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankehakua 21.4.2023. Rahasto on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027-ohjelmaa. Rahastosta tuettavilla hankkeilla voidaan edistää alueen elinkeinojen uudistumista ja monipuolistumista sekä ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä hyvin monenlaisin kehittämistoimin.

Kehittämis- ja investointihankkeille on haettavissa yhteensä 14,35 miljoonaa euroa. JTF-hauista tuettavien hankkeiden tavoitteena on vastata elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin muun muassa edistämällä uutta kasvuhakuista ja työllistävää liiketoimintaa, parantamalla pk-yritysten tuotteiden tai palvelujen kehittämistä ja vahvistamalla hiilineutraaliin talouteen liittyvää osaamista tai uusia tuote- tai palvelukonsepteja.

Elinkeinoelämän uudistumista ja hiilineutraalia taloutta ja osaamista tukeviin kehittämishankkeisiin on varattu 8,6 miljoonaa euroa. Kuntien perusrakenteen investoinneille suunnatussa hausta tuetaan sellaisia kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointihankkeita, joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Näille hankkeille on haettavana noin 5,7 miljoonaa euroa.

Kehittämishankkeiden tukitaso on korkeintaan 80% hankkeen kokonaiskustannuksista ja investointihankkeiden korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista. Ensimmäiseen käsittelykierrokseen ehtivät hakemukset tulee olla jätettynä perjantaihin 2.6.2023 mennessä. 

Hakuun jätettävien hankkeiden tulee olla linjassa Etelä-Savon JTF-suunnitelman kanssa. Suunnitelmassa on huomioitu maakunnan erityispiirteet alueen elinvoiman säilyttämiseksi matkalla ilmastoneutraaliin talouden saavuttamiseksi. 

Hakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2021-järjestelmässä.

Hakuilmoitus kehittämishankkeille: EURA 2021: Uudistuva ja osaava Suomi ohjelman 2021-2027 kevään 2023 JTF haku 

Hakuilmoitus investointihankkeille: EURA 2021: Uudistuva ja osaava Suomi ohjelman 2021-2027 kevään 2023 JTF haku kuntien perusrakenteen investointihankkeille

Itä-Suomi