Hyppää sisältöön

ESR+ ja EAKR -hankkeiden rahoitushaku on avattu Itä-Suomessa! (10.1.-17.3.2023)

Julkaisuajankohta 11.1.2023 12.50
Tiedote

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) uuden ohjelmakauden vuoden 2023 ensimmäinen haku on avattu. Haku on avoinna Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ajalla 10.1.-17.3.2023 (hakuaikaa jatkettu). Hakemukset tehdään EURA2021-järjestelmässä.

ESR+ haku kohdistuu kaikissa kolmessa maakunnassa toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi seuraaviin erityistavoitteisiin: 
- Polkuja töihin
- Uutta osaamista työelämään
- Yhdenvertaiseen osallisuuteen. 

Etelä-Savon ELY-keskuksen ESR+ hakuilmoitukset, hakukriteerit sekä yhteyshenkilöt löytyvät alla olevista linkeistä. ESR+ hakuaikaa jatkettu 22.3.2023 saakka. Hakuilmoituksissa on kuvattu myös erityistavoitekohtaiset sisältöpainotukset:

- Etelä-Savo ESR+  
- Pohjois-Savo ESR+
- Pohjois-Karjala ESR+

Uuden ohjelmakauden EAKR haku kohdistuu toimintalinjaan 2. Hiilineutraali Suomi. Tämän erityistavoitteita ovat:
- Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
- Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen
- Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen.

Etelä-Savon ELY-keskuksen EAKR hakuilmoitukset, hakukriteerit ja yhteyshenkilöt löytyvät alla olevista linkeistä. Hakuilmoituksissa on kuvattu myös erityistavoitekohtaiset sisältöpainotukset:

- Etelä-Savo EAKR
- Pohjois-Savo EAKR
- Pohjois-Karjala EAKR

Menestystä hakuun!

Etelä-Savon ELY-keskus ja EU-rahoituksen asiantuntijat
 

Itä-Suomi