Hyppää sisältöön

Erityistavoitteen 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -hankehaku käyntiin Pohjois-Suomessa 29.4.2024

Julkaisuajankohta 29.4.2024 10.04
Tiedote
Hakuilmoitus.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) toimintalinjan 5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi erityistavoitteessa 5.1. tuetaan lastensuojelun piirissä olevien sekä etenkin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan paikallisesti lapsia ja nuoria kuunnellen.

Erityistavoitteen hankkeiden hakuaika on haussa mukana olevien välittävinä toimieliminä toimivien ELY-keskusten alueella (Pohjois-, Etelä- ja Länsi-Suomi) yhteinen ajalla 29.4–16.9.2024, mutta jokainen ELY-keskus avaa itsenäisesti oman haun. Itä-Suomi ei avaa hakua erityistavoitteen 5.1 osalta vuonna 2024. Tarkemmat tiedot hakujen sisällöistä löytyvät EURA2021-järjestelmässä julkaistuista suuralueittaisista hakuilmoituksista.

Alueellisille kehittämishankkeille on asetettu neljä strategista tavoitetta ja painopistettä:

  • 12–17-vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja perheiden arjen tarpeisiin vastaavilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla;
  • koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet ja toimintavalmiudet vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin;
  • jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään;
  • lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja muun palvelujärjestelmän systemaattisen yhteistyön kehittäminen ja uudistaminen siten, että palvelujärjestelmä kykenee vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin.
Hankehausta järjestetään hakuinfo 28.5.2024 klo 12 (Microsoft Teams), katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä (thl.fi).

Erityistavoitteessa 5.1. keskeistä ovat sosiaaliset innovaatiot ja niiden mahdollistaminen hanketoiminnassa. Haettavilta hankkeilta edellytetään innovatiivista kehittämisotetta ja perehtyneisyyttä sosiaalisiin innovaatioihin sekä niiden kehittämisprosessiin. Sosiaaliset innovaatiot ovat nuorten turvaverkkojen osalta päämääriltään yhteiskunnallisia, keinoiltaan sosiaalisia ja liittyvät laaja-alaisesti lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Ne ovat uusia, toimivia ideoita, joiden avulla löydetään ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin. Niillä on yhteiskunnallista hyvää tuottava vaikutus, ja niiden tekeminen luo uusia vuorovaikutussuhteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliitto ry:n toteuttama SOILA – Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tukee rahoittavia ELY-keskuksia sekä alueellisia hankkeita erityistavoitteen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja hankehausta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa antavat:

Ville Mehtälä, rahoitusasiantuntija Pohjois-Pohjanmaa, puh. 0295 038 230
Tanja Raappana, rahoitusasiantuntija Lappi, puh. 0295 037 065
Liisa Irri, rahoitusasiantuntija Lappi, puh. 0295 037 052
​​​​​​​Verna Piirainen, rahoitusasiantuntija Kainuu, puh. 0295 039 063
Riitta Ilola, rahoituspäällikkö koko Pohjois-Suomi, puh. 0295 038 224

Sähköpostit ovat muotoa: [email protected]

Pohjois-Suomi Valtakunnallinen