Hyppää sisältöön

Ensimmäinen EAKR-rahoitushaku pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen hankkeille on päättynyt

Julkaisuajankohta 28.9.2022 15.52
Tiedote

Uudenmaan liiton avaama kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitushaku pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimusta toteuttaville hankkeille oli avoinna 15.8.–25.9.2022. Hankehakuun jätettiin yhteensä 29 hakemusta. Mukana oli 6 usean toteuttajan ryhmähanketta ja 8 yhden toteuttajan hankehakemusta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuki kestävään kaupunkikehittämiseen ohjataan ohjelmakaudella 2021–2027 valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimusten kautta. Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksessa ovat mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Hankkeilla vahvistetaan kehitys- ja kokeiluympäristöjen verkostoa, innovaatio- ja osaamiskeskittymiä sekä yritysten liiketoimintaa kehittäviä palveluita.

"Hakuun saapui monipuolinen kattaus hakemuksia eri teemoista", toteaa erityisasiantuntija Hanna Laaksonen Uudenmaan liitosta. "Tästä käynnistyy hankkeiden arviointi, jonka tuloksista kuulemme lokakuun lopulla."

Valtaosa hankehakemuksista kohdistui Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman erityistavoitteeseen 1.1, jossa keskeisenä tavoitteena on TKI-intensiteetin kasvattaminen ja elinkeinoelämälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden. Toinen avoinna ollut erityistavoite oli 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen, johon myös saatiin hakemuksia.   

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen toteutusta varten nimetty johtoryhmä tekee lokakuun aikana esityksen rahoitettavista hankkeista Uudenmaan liitolle, joka on rahoittava viranomainen kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksen osalta pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Lahden alueella. Uudenmaan liitto käynnistää tämän jälkeen rahoitettavaksi esitettävien hankkeiden kanssa rahoitusneuvottelut ja tekee juridiset hankepäätökset, kun EURA 2021 -järjestelmä tämän mahdollistaa.

 

 


Kestävää kaupunkikehittämistä ja ekosysteemisopimusten toteutusta tehdään Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuuden alla. Innokaupungit vahvistavat osaamistaan ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa ja ovat luomassa maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä.
Kestävä kaupunkikehittäminen | Rakennerahastot


HEVi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus, joka vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja.
Helsinki+Espoo+Vantaa Innovations – HEVi


 

Lisätietoja

Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, kestävä kaupunkikehittäminen ja Uusimaa
puh. 040 574 8930, etunimi.sukunimi(at)uudenmaanliitto.fi

Helsinki+Espoo+Vantaa Innovations – HEVi
https://hevinnovations.fi/yhteystiedot/


 

Etelä-Suomi