Hyppää sisältöön

EAKR-rahoitusta haettavana Lapin liiton täydennyshaussa rakennerahasto-ohjelmasta 2014–2020

Julkaisuajankohta 21.4.2022 14.15
Uutinen

Lapin liiton täydentävä EAKR-rahoitushaku julistetaan käynnistyväksi 21.4.2022. (julkaistu 21.4.2022)

Lapin liitossa on haettavana rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Lapin liitto rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteitä.

Lapin liitto julistaa haun avoimeksi Euroopan aluekehitysrahaston toimintalinjalta 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen).

Rahoitusta voi hakea myös käynnissä olevien Lapin liiton rahoittamien EAKR- hankkeiden toteuttamisen lisärahoitukseksi.

Haettavina ovat erityistavoitteet:

Toimintalinja 2:

  • Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
  • Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Haussa ei ole erityistä hakuteemaa. Hankehakemukset pisteytetään kunkin erityistavoitteen erityisten valintaperusteiden mukaisesti.

Hankkeiden täytyy olla Lappi-sopimuksen mukaisia (Lappi-sopimus 2018-2021 ja Lappi-sopimus 2022-2025). Rahoitusta ohjaa lisäksi Lapin älykkään erikoistumisen strategia.

Rahoituksen hakeminen Lapin liitolta

Lapin liiton EAKR -rahoitushaku avautuu 21.4.2022 ja päättyy 17.5.2022. Toteutusaika hankkeille on enintään 30.9.2023 saakka. Rahoitusta on haettavissa n. 2 milj. EUR.

Hakemukset tulee jättää viranomaiselle viimeistään 17.5.2022 EURA2014 -järjestelmän kautta sähköisesti.

Lapin liitto voi myöntää tukea:

  1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämishankkeen kustannusten määrästä.
  2. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin investointihankkeisiin.

Kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa sekä OKM:n toimialan investoinneissa tuki on enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta Lapin liiton nettisivuilta tai Lapin liiton yhteyshenkilöiltä.

Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen
p. +358 40 711 8398
samu.rotkonen(at)lapinliitto.fi

Aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen
p. +358 40 526 5104
olli.pohjonen(at)lapinliitto.fi

Aluekehitysasiantuntija Anne Tervo
p. +358 40 544 5554
anne.tervo(at)lapinliitto.fi

Lappi Pohjois-Suomi Rahoitus