Hyppää sisältöön

Valtakunnallisten teemojen ajankohtaisia: osallisuus ja sosiaaliset innovaatiot

Julkaisuajankohta 28.9.2023 11.44
Tiedote

Hämeen ELY-keskus rahoittaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmassa myös osallisuuden kehittämiseen keskittyviä valtakunnallisten teemojen ESR+ -hankkeita, jotka edistävät mm. lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta, lastensuojelua ja köyhyyden torjuntaa.

​​​​​​​

 


Tutustu hankkeiden tuottamiin uusimpiin julkaisuihin:


Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio -hanke tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Tavoitteena on juurruttaa ja hyödyntää kehittämishankkeiden tuloksia sekä niissä syntyneitä hyviä käytäntöjä kansallisesti, alueilla ja kunnissa.

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Tavoitteena on lisätä hankkeiden vaikuttavuutta siten, että hankkeiden kehittämistyön tulokset ovat sovellettavissa uusissa toimintaympäristöissä ja laajemmin yhteiskunnassa.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu- ja pilotointi -hanke luo pohjaa tulevalle sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskukselle. Osaamiskeskus vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä Suomessa.

SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke vauhdittaa lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja innovaatioiden toteutusta lastensuojelun uudistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi valtakunnallisesti. Ensimmäinen aluehankkeiden haku päättyy 2.10.023 ja seuraavat käynnistyvät keväällä 2024. Hankkeita luotsaavat SOILAssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pesäpuu ry ja Lastensuojelun keskusliitto. Lisätietoa www.thl.fi.

Valtakunnallinen