Hyppää sisältöön

#REACT-EU: Pohjois-Savossa edistetään biokaasun hyödynnettävyyttä ja älykkäitä vesijärjestelmiä

Julkaisuajankohta 30.8.2022 14.00
Tiedote
Lehmiä laitumella.

REACT-EU-rahoitus on tukenut COVID-19-pandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista ohjelmakaudella 2014-2020. Pohjois-Savossa rahoitusta on kohdennettu hankkeeseen, jossa luodaan toimintakonsepti biokaasun tuottamisesta hajautetusti maatiloilla tai niiden yhteisissä laitoksissa. Tarkoituksena on, että biokaasu hyödynnetään keskitetysti. Luonnonvarakeskuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttama hanke on nimeltään Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa lypsykarjatiloilla Pohjois-Savossa II, FarmGas-PS 2.

Toimintakonsepti perustuu sekä taloudellisiin että teknisiin ratkaisuihin. Biokaasun käyttö voi vähentää päästöjä, mutta tärkeää on yhteistyö eri toimijoiden välillä. FarmGas-PS 2 –hankkeessa tutkitaan biokaasun käytön kasvattamista. Selvityksessä tuodaan yhteen niin viljelijöiden, biokaasun käyttäjien kuin hallinnonkin näkemyksiä. Lisäksi hankkeessa testataan sitä, miten biokaasumädätteestä ja raakalietteestä erotettu kuivajae toimii lypsylehmien kuivikkeena. Maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen edistää kiertotaloutta.

Savonia-ammattikorkeakoulun Smart Water 2.0 -kehittämishankkeessa sen sijaan luodaan aluemittausjärjestelmä, joka toimii vesialan innovaatioalustana. REACT-EU-rahoitusta saava hanke siis edistää älykkääseen vesiteknologiaan perustuvien innovaatioiden syntymistä. Aluemittausjärjestelmästä on tarkoitus luoda laaja ja ainutlaatuinen, todellisessa käyttöympäristössä tehtävän tutkimus- ja kehitystyön mahdollistava kehittämisympäristö. Sitä voivat käyttää sekä tutkimuslaitokset että yhteistyöyritykset. Lisäksi hankkeessa uudistetaan ammattikorkeakoulun vesilaboratorion virtualisointia ja vesijohtoverkostosimulaattoria. 

Älykkäät vesihuollon järjestelmät vastaavat vesihuoltosektorin kasvaviin haasteisiin, kuten vuotoihin ja veden laadun poikkeavuuksiin. Hanke vahvistaa myös Kuopion alueellista vesialan osaamiskeskittymää (Kuopio Water Cluster) sekä kehittää yhteistyötä muiden kansallisten vesiosaamiskeskittymien kanssa. 

Pohjois-Savon liiton mukaan molemmat hankkeet vaikuttavat merkittävästi alueen ja elinkeinoelämän kehittymiseen. 

Lisätietoja:
https://www.savonia.fi/artikkelit/savonia-artikkeli-farmgas-ps-2-biokaasua-maatiloilta-liikenteeseen/ 
https://www.luke.fi/sites/default/files/2022-04/FarmGas_PS_2_Tulosseminaari_04042022.pdf 
https://www.luke.fi/fi/uutiset/biokaasu-maatiloilta-liikenteeseen-onnistuu-yhteistyolla 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77439 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77428 
 

Itä-Suomi