Hyppää sisältöön

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton JTF-haut ovat käynnistyneet

Julkaisuajankohta 24.4.2023 8.36
Tiedote

Pohjois-Karjalassa on haettavana yli 15 miljoonaa JTF-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään vihreään siirtymään ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on uusi rahoitusväline, joka sisältyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelmakokonaisuuteen. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. Sen toimilla tuetaan talouden monipuolistamista, uusien työpaikkojen luomista sekä vauhditetaan alueiden vihreää siirtymää. JTF-rahasto mahdollistaa monenlaiset kehittämistoimet eri toimialoilla.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on avannut kaksi JTF-hakua:

Hakuilmoituksissa on kerrottu hakujen tarkemmat sisällöt sekä hankkeiden valintaperusteet. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Pohjois-Karjalan alueellista oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa ja edistää alueen kehitystä yhtä toimijaa laajemmin.

Kehittämis- ja investointihankkeille haettavana 10 miljoonaa euroa

Haussa voi hakea tukea kehittämis- ja investointihankkeille, joilla edistetään elinkeinojen monipuolistamista ja elinkeinoelämälähtöistä TKI-toimintaa kehittämällä muun muassa

  • vihreää siirtymää ja sitä tukevia puhtaita ratkaisuja,
  • teollisuuden uudistamista ja uusien teknologioiden syntyä,
  • kestävästi tuotettuja innovatiivisia palveluita ja
  • elinkeinoelämän tarpeista lähteviä innovatiivisia ja älykkäitä ratkaisuja sekä oppimisympäristöjä ja tutkimusinfrastruktuuria.

Hakijoina voivat olla esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, valtion viranomaiset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt tai näiden muodostamat verkostot.

Maakuntaliitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Kuntien perusrakenteen investointeihin 5,489 miljoonaa euroa

Tästä hausta tuetaan kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointeja, jotka tukevat pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeilla edesautetaan elinkeinojen monipuolistumista, uudistumista ja kasvua sekä edistetään bio- ja kiertotaloutta. Investoinnit voivat olla bioterminaaleja, kiertotalousterminaaleja ja ‑alueita sekä yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavia teollisuusalueita.

Hankkeiden tulee olla Ei merkittävää haittaa ‑periaatteen mukaisia, eli ne eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristötavoitteille, kuten ilmastonmuutoksen hillinnälle tai kiertotalouteen siirtymiselle. 

Hakuaika ja hakemusten käsittelyynotto

Molemmissa JTF-hauissa noudatetaan jatkuvan haun periaatetta. Hakemukset otetaan käsittelyyn seuraavina käsittelyynottopäivinä:

  • Aikavälillä 24.4.–4.6.2023 saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn 5.6.2023.
  • Aikavälillä 5.6.–10.9.2023 saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn 11.9.2023.
  • Aikavälillä 11.9. –10.12.2023 saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn 11.12.2023

Haut voidaan sulkea jo ilmoitettua aiemmin, mikäli käytettävissä olevat myöntövaltuudet tulee sidotuksi edellisillä hakujaksoilla.

 

Lisätiedot: Tiina Hyvärinen, rahoitusasiantuntija, [email protected], p. 050 441 6731, Katja Riikonen, rahoitusasiantuntija, [email protected], p. 050 570 3277, Ulla-Riitta Pölönen, rahoitusasiantuntija, [email protected], p. 050 477 1023

Itä-Suomi Pohjois-Karjala