Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för understöd av utvecklande av företag i Västra Finlands har förlängts till den 6.4.2023

Utgivningsdatum 31.3.2023 11.18 | Publicerad på svenska 31.3.2023 kl. 14.25
Pressmeddelande
Ansökningstiden för ERUF har förlängts till den 6.4.2023, EU-flaggan.

Ansökningstiden för innevarande års första understöd av utvecklande av företag i Västra Finland (ERUF) har förlängts i Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta och Egentliga Finland. Det nya slutdatumet är torsdagen den 6.4.2023.

I EURA2021-systemet har det uppstått tekniska problem med bilagor, vilket t.ex. kan leda till att ansökan inte kan lämnas in för myndighetsbehandling. Exempelvis kan EURA2021-systemet visa att ansökan inte kan lämnas in till myndighetsbehandling på grund av fel i Bilagor-fliken i ansökan. Alla ansökningar påverkas inte. Problemet är under reparation som bäst.Ansökningstiden för Mellersta Österbotten har redan tidigare meddelats fortsätta till den 19.4.

Se tidigare publicerade kungörelser och utlysningar för mer information.

ERUF:s andra ansökningsomgång och FRO-ansökan utlyses den 7.4.

I motsats till tidigare uppgifter utlyses den andra ansökningsomgången för understöd av utvecklande av företag i Västra Finland den 7.4. – alltså inte den 3.4. Mer detaljerad information om utlysningen ges under de kommande dagarna.
Även den första ansökan till FRO (Fonden för en rättvis omställning) i Västra Finland utlyses den 7.4.

Den nya strategin för företagsfinansiering har publicerats

Västra Finlands strategi för företagsfinansiering preciserar finansieringen. Den har nu uppdaterats och är giltig från och med den 7.4.2023. Strategin innehåller även en separat bilaga om Fonden för en rättvis omställning FRO.

Bekanta dig med den uppdaterade strategin på Företagsfinansieringsidan

Västra Finland