Hoppa till innehåll

Den första ansökningsomgången för understöd för utvecklande av företag 2023 har idag utlysts i Västra Finland!

Utgivningsdatum 16.1.2023 11.15
Pressmeddelande
Nu kan man ansöka! Understöd för utvecklande av företag (ERUF). Västra Finlands första sökningsperiod. Öppen 16.1.-31.3.2023. Logo: Medfinansieras av Europeiska unionen.

Den första ansökningsperioden för understöd för utvecklande av företag 2023 börjar idag den 16 januari 2023 och slutar den 31 mars 2023. Finansiering kan sökas i alla sju landskap: Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta, Österbotten, Egentliga Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten. Under ansökningsperioden kan finansiering, beroende på region, sökas i flera specifika mål – det lönar sig att bekanta sig med vad som finns att söka i just det egna landskapet!

Bekanta dig med de öppna utlysningarna

Prioriteringar och särskilda mål varierar med landskap denna ansökningsperiod. Mer information om vilken typ av finansiering som kan sökas i ditt eget landskap hittar du i kungörelsen:

Innan du ansöker rekommenderar vi att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands riktlinjer för företagsfinansiering (pdf). Riktlinjerna för 2022 är fortfarande i bruk under den första ansökningsperioden 2023. Finansierande myndighet i Västra Finland är NTM-centralen i Mellersta Finland. Finansieringen ansöker man om via systemet EURA2021.

Rådgivning för små och medelstora företag – be en sakkunnig om råd

Tjänsten 'Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – ring och fråga en sakkunnig om råd' står till tjänst med råd om hur finansiering kan sökas under EU:s programperiod 2021–2027. Rådgivningstjänstens finansieringsexperter hjälper dig att utreda företagets finansieringsbehov samt ger företagen råd om EU-programperiodens finansieringsmöjligheter och om hur det går till att ansöka om finansiering i EURA2021-systemet.

Tjänsten 'Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – ring och fråga en sakkunnig om råd' betjänar kl. 9–15 per telefon på 0295 024 800.

Ytterligare en servicekanal är elektroniska Team Finland (team.finland.fi)
En kontaktbegäran besvaras alltid inom två arbetsdagar.

De regionala experternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Plan för ansökningsperioder för ERUF-företagsfinansiering år 2023 

Planen för ansökningsperioder för företagsfinansiering år 2023 har publicerats på vår webbplats: Planen för ansökninsperioder 2023 (pdf) (på finska)

Planen har gjorts upp med förbehåll för ändringar, och uppdateras vid behov.

Västra Finland