Hoppa till innehåll

Aktuellt angående planen för företagsfinansieringens ansökningsomgångar i Västra Finland: FRO-ansökningarna utlyses i april, ansökningsperioden för Mellersta Österbotten förlängs

Utgivningsdatum 27.3.2023 9.22
Pressmeddelande
Aktuellt från Västra Finland: FRO-ansökningarna utlyses i april. ERUF-ansökningstiden för Mellersta Österbotten har förlängts. En ikon med en kalender och en klocka.

Den pågående ansökningsomgången för Västra Finlands ERUF-företagsfinansiering (1/2023) löper ut den 31.3. och nästa ansökningar är planerade att utlysas måndagen den 3.4.2023. På måndagen den 3.4. utlyses också de första ansökningarna om företagsstöd som finansieras av Fonden för en rättvis omställning (FRO).

Mellersta Österbottens ansökningstider har ändrats 

Mellersta Österbottens finansieringsansökningar har ändrats betydligt jämfört med tidtabellerna i övriga Västra Finland. 

Ansökningstiden i Mellersta Österbotten har förlängts till den 19.4.2023 och ansökningsomgången för FRO-stöd i Mellersta Österbotten inleds den 20.4.2023. Anledningen till de avvikande tidtabellerna för Mellersta Österbotten är att landskapets samarbetsgrupp (MYR) i sitt möte om Västra Finlands företagsfinansieringsstrategi behandlar de andra landskapen aningen senare, varför de nya riktlinjerna för Mellersta Österbotten ännu inte har fastställts.

Uppdaterad plan för ansökningsomgångarna för år 2023

Den nya planen för ansökningsomgångarna finns nu på vår webbplats: Företagsfinansiering.
I planen för ansökningsomgångarna finns information om företagsfinansieringens ansökningsomgångar (ERUF och FRO) och de särskilda mål som kan sökas per landskap. Planen har gjorts upp med förbehåll för ändringar, och uppdateras vid behov.

Västra Finlands första FRO-ansökningar utlyses i april

Fonden för en rättvis omställning (FRO) första ansökningar för företagsfinansiering utlyses i Västra Finlands landskap i april. Enligt planen för ansökningsomgångar kommer de första ansökningarna att utlysas den 3.4.2023 i dessa landskap i Västra Finland: Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta. Mellersta Österbottens FRO-ansökan utlyses den 20.4.2023.

FRO är ett nytt finansiellt instrument som har som mål att underlätta och hantera regionalekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av att torvproduktionen minskar. FRO-finansieringen ska alltså stödja diversifiering av den regionala näringsstrukturen och utveckling av nya möjligheter till affärsverksamhet. Åtgärderna ska främja grön omställning genom att stödja förnyelse av affärsverksamheten samt näringslivsorienterad forskning, utveckling och innovation. FRO-finansieringen har en bred inriktning på olika branscher för utveckling av små och medelstora företag och för deras investeringar. I fokus står bland annat nya tekniska lösningar för förnybar energi och energieffektivitet samt åtgärder för restaureringen och den framtida användningen av torvbrytningsområdena.

Rådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig

Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig erbjuder rådgivning vid ansökan om EU-finansiering för programperioden 2021–2027. Rådgivningstjänstens finansieringsexperter hjälper dig att utreda företagets finansieringsbehov samt ger företagen råd om EU-programperiodens finansieringsmöjligheter och om hur det går till att ansöka om finansiering i EURA2021-systemet. Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig betjänar per telefon på numret 0295 024 800 kl. 9–15.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan . Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar.

Kontaktinformationen till de regionala experterna finns på webbplatsen strukturfonder.fi. 

Västra Finland